| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenie > Słownik > Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za pracę to należność, która przysługuje pracownikowi od pracodawcy za wykonaną pracę, a w wyjątkowych i wyraźnie określonych przepisami przypadkach także za okres niewykonywania pracy. 

Wynagrodzenie powinno odpowiadać rodzajowi pracy świadczonej przez pracownika. Ustalając wysokość wynagrodzenia, pracodawca powinien też brać pod uwagę kwalifikacje pracownika oraz ilość i jakość świadczonej przez niego pracy.

Wynagrodzenie to świadczenie:

 • ze stosunku pracy (podstawą prawną jest stosunek pracy, którego źródłem może być umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę, powołanie, wybór lub mianowanie);
 • przysługujące pracownikowi od pracodawcy
 • przysługujące za pracę wykonaną (za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią);
 • okresowe (wynagrodzenie powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu w stałym i z góry ustalonym terminie);
 • pieniężne (wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej, częściowa wypłata wynagrodzenia w innej formie jest możliwa, ale tylko wtedy, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy);
 • osobiste (wynagrodzenie przysługuje konkretnemu pracownikowi i powinno być wypłacone do rąk własnych pracownika. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych pracownika może być spełniony w inny sposób, jeśli pracownik uprzednio wyraził na to zgodę na piśmie. Możliwe jest przekazanie wynagrodzenia przekazem pocztowym lub przelewem na konto bankowe pracownika);
 • obowiązkowe (prawo do wynagrodzenia ma charakter bezwzględny, co oznacza, że pracodawca nie może w żaden sposób uwolnić się od obowiązku wypłaty tego świadczenia pracownikowi, nawet brak stosownych środków na wynagrodzenia nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zapłaty za pracę. Również pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę);

Wysokość wynagrodzenia

Wynagrodzenie nie może być niższe niż tzw. płaca minimalna. Od 1 stycznia 2008 r. płaca minimalna wynosi 1126 zł.

Ustalanie minimalnego dopuszczalnego wynagrodzenia oznacza, iż pracownik za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może otrzymać wynagrodzenia niższego niż minimalne.

Składniki wynagrodzenia

Możemy podzielić składniki wynagrodzenia na dwa rodzaje:

- obowiązkowe - stawki wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Składnikiem obligatoryjnym jest z reguły wynagrodzenie zasadnicze określone stawką miesięczną, godzinową lub prowizyjną. Jest ono wypłacane regularnie, w stałych odstępach czasu.

- dodatkowe- które zostały przyznane pracownikowi na mocy regulacji obowiązujących u danego pracodawcy. Na dodatkowe wynagrodzenie składają się:

 • premie,
 • nagrody uznaniowe,
 • nagrody jubileuszowe,
 • dodatki.

Systemy wynagradzania

Pracodawca, ustalając składniki wynagrodzenia za pracę oraz ich wysokość, może stosować różne formy wynagradzania w zależności od tego, jaki rodzaj działalności prowadzi i jaką organizację pracy wybierze. Najbardziej rozpowszechnione systemy wynagradzania to:

 • czasowy- stawki wynagrodzenia pracownika określane są za jednostkę czasu pracy. Do czasowego systemu wynagradzania zaliczyć należy np. system wynagrodzenia miesięcznego oraz godzinowego.
 • akordowy- wynagrodzenie pracownika obliczane jest przez pomnożenie jednostek wykonanej pracy przez cenę akordową, tj. przez wynagrodzenie wypłacane za jedną jednostkę.
 • prowizyjny- wynagrodzenie za pracę ustalane jest jako procent od obrotów, dochodów, przychodów lub zysków działu bądź całego przedsiębiorstwa.

Oprócz podstawowych systemów wynagradzania, często w firmach występują systemy mieszane.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

LexOmni.pl

usługi prawne on line

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK