| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenie > Odprawy > Wysokość odprawy pośmiertnej

Wysokość odprawy pośmiertnej

Odprawa pośmiertna jest świadczeniem wypła­canym małżonkowi lub członkom rodziny w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiąza­niu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby. Wysokość odprawy jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego praco­dawcy.

Wysokość odprawy jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego praco­dawcy. Jeżeli pracownik był zatrudniony:

 • krócej niż 10 lat - odprawa wynosi 1-miesięczne wynagrodzenie,
 • co najmniej 10 lat - odprawa wynosi 3-miesięczne wynagrodzenie,
 • co najmniej 15 lat - odprawa wynosi 6-miesięczne wynagrodzenie.

Do okresu zatrudnienia zmarłego pracownika wli­cza się okres zatrudnienia u poprzedniego pra­codawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 k.p., a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą praw­nym w stosunkach pracy nawiązanych przez pra­codawcę poprzednio zatrudniającego tego pra­cownika.

Odprawa pośmiertna przysługuje rodzinie zmarłe­go i wypłaca ją pracodawca.

Rekomendowany produkt: Zmiany w prawie pracy + kodeks pracy gratis

Osobami uprawnio­nymi są małżonek zmarłego pracownika oraz inni członkowie rodziny spełniający warunki wymaga­ne do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Są to:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione:
 • do ukończenia 16 lat,
 • do ukończenia nauki w szkole, jeżeli prze­kroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia (prawo do renty przedłuża się do ukończenia ostatniego roku studiów, jeśli 25. rok życia został osiągnięty w tym czasie),
 • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowi­cie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w wymienionych wcześniej okresach,
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej - jeżeli spełniają warunki wymienione w poprzednim punkcie, a ponadto:
 • zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią pracownika (chyba że śmierć była następstwem wypadku) oraz
 • nie mają prawa do renty po zmarłych rodzi­cach, a gdy rodzice żyją - jeżeli nie mogą zapewnić im utrzymania albo pracownik lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowio­nym przez sąd,
 • rodzice, w tym ojczym, macocha i osoby przy­sposabiające - jeżeli przed śmiercią pracownik przyczyniał się do ich utrzymania oraz jeżeli speł­niają warunki określone w art. 70 ust. 1 i 2 oraz art. 70 ust. 5 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, stawiane wdowie lub wdowcowi po zmar­łym pracowniku.

Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach rów­nych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odpra­wy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wyso­kości połowy kwoty należnej ze względu na zakła­dowy staż zmarłego.

Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez insty­tucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna. W sytuacji gdy odszkodowanie jest niż­sze od odprawy pośmiertnej, pracodawca wypła­ca rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

Odprawa a podatki

Odprawa pośmiertna nie podlega opodatkowaniu. Zwolniony z opodatkowania jest również zasiłek pogrzebowy.

Odprawa a składki ZUS

Odprawa pośmiertna nie stanowi przychodu ze sto­sunku pracy, a zatem jest wyłączona z podstawy wymiaru składek ZUS.

Zadaj pytanie na FORUM

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK