| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenie > Ochrona wynagrodzenia > Odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń

Odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń

Jak obliczyć odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń? Odsetki należą się pracownikowi bez względu na powód opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia. Nie należy odprowadzać od nich podatku dochodowego ani składek ZUS.

Pracodawca wypłacił swoim pracownikom wynagrodzenie z 5-dniowym opóźnieniem. W takim przypadku mogą oni żądać odsetek bez obowiązku wykazywania, że pracodawca wyrządził im szkodę tą nieterminową wypłatą, a pracodawca nie może odmówić im wypłacenia odsetek, motywując to tym, że opóźnienie nastąpiło bez jego winy (np. z powodu awarii systemu bankowego). Gdyby jednak pracownicy ponieśli szkodę w efekcie zawinionego spóźnienia (zwłoki) pracodawcy (np. na skutek nieotrzymania pensji w terminie nie spłacili na czas raty kredytu) i zamierzali dochodzić, oprócz odsetek, naprawienia tej szkody, musieliby wykazać jej powstanie i wysokość oraz związek przyczynowy pomiędzy tą szkodą a zwłoką pracodawcy w wypłacie wynagrodzenia. Opóźnienie pracodawcy nie byłoby uznane za zwłokę tylko wtedy, gdyby pracodawca wykazał, że nastąpiło z przyczyn, za które nie odpowiada.

Poważne konsekwencje

Pracodawca nie ma obowiązku wypłaty odsetek, jeżeli pracownik nie zgłasza żądania ich wypłaty, chyba że np. w przepisach zakładowych czy w umowie o pracę zastrzeżono, że pracodawca wypłaci odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności także w razie niezgłaszania przez podwładnego roszczenia w tym zakresie. Roszczenia pracownika o wypłatę odsetek przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne (art. 291 § 1 k.p.). Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy (482 § 1 k.c.).

Odsetki od nieterminowo wypłaconego wynagrodzenia za pracę

Pracodawca dopuszczający do powstawania zaległości w wypłacie wynagrodzenia powinien jednak pamiętać o tym, że niewypłacanie, wbrew obowiązkowi, w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, bezpodstawne obniżanie wysokości tego wynagrodzenia lub świadczenia bądź dokonywanie bezpodstawnych potrąceń stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za które grozi grzywna od 1000 zł do 30 000 zł (art. 282 § 1 pkt 1 k.p.).

Ponadto w sytuacji dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia jego podstawowych obowiązków pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia (art. 55 § 11 k.p.). Przesłanką rozwiązania umowy w tym trybie jest wina umyślna lub rażące niedbalstwo pracodawcy. Sąd Najwyższy w wyroku z 4 kwietnia 2000 r. (I PKN 516/99, OSNP 2001/16/516) stwierdził, że pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, choćby z niezawinionych przyczyn nie uzyskał środków finansowych na wypłatę pensji.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LexOmni.pl

usługi prawne on line

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK