2011-01-31

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Na rozpoczynającym się 1 lutego br. posiedzeniu Sejm zajmie się nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiana dotyczy m.in. dochodzenia roszczeń z tytułu składek ubezpieczeniowych.

Na jutrzejszym posiedzeniu Sejm rozpatrzy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zmienia art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiana polega m.in. na określeniu równoważnych zasad ochrony praw majątkowych płatników składek i ZUS, w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu składek ubezpieczeniowych. Wprowadza 10-letni termin przedawnienia nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne przez płatnika.

Zwrot nienależnie opłaconych składek - nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych >>

Projektowana zmiana stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2010 r., sygn. akt P 29/08 (Dz. U. Nr 105, poz. 668). W wyroku tym TK orzekł o niezgodności art. 24 ust. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z Konstytucją.

Przepis art. 24 ust. 7 utracił moc z dniem 15 czerwca 2010 r. Spowodowało to, że dotychczasowe terminy przedawnienia, dotyczące nienależnie opłaconych składek nie biegną, a uprawnieni mogą bezterminowo dochodzić swoich roszczeń od ZUS.

Składki ZUS - tylko jedna kara dla niesumiennych płatników >>

Oprócz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych projekt przewiduje nowelizację przepisów ustaw:

Źródło: kadry.infor.pl

Wszystkie wiadomości

Logowanie

Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, możesz się zalogować

Zapomniałeś hasła?

KOMENTARZE

NIEZBĘDNIK

W SERWISIE

  • Najnowsze
  • Najważniejsze

Forumdołącz do dyskusji »

zobacz bieżący Newsletter »NEWSLETTER

ZamknijZamów bezpłatny newsletter