| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wiadomości > Odpowiedzialność dyscyplinarna różnych grup zawodowych

Odpowiedzialność dyscyplinarna różnych grup zawodowych

Radca prawny, nauczyciel, nauczyciel akademicki - podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej. Czy zasady odpowiedzialności są różne dla poszczególnych grup zawodowych?

 Za jakie czyny można pociągnąć do odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich?

– Dla nauczycieli akademickich przewidziane są szczególne zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej. Za postępowanie uchybiające obowiązkom lub godności zawodu może być na nich nałożona kara upomnienia, nagany, nagany dodatkowo połączonej z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych na uczelni na okres do 5 lat oraz sankcja najsurowsza – pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony. Jeżeli taki nauczyciel dopuścił się przewinienia mniejszej wagi, to po uprzednim wysłuchaniu rektor może nałożyć na niego karę upomnienia. We wszystkich innych przypadkach postępowanie dyscyplinarne na wniosek rzecznika dyscyplinarnego prowadzi uczelniana komisja dyscyplinarna.

 Kiedy, jakie kary i po jakim okresie ulegają zatarciu, a które nie?

– Co do zasady kary porządkowe wymierzone pracownikowi na podstawie Kodeksu pracy ulegają zatarciu po roku nienagannej pracy. Po tym okresie odpis zawiadomienia o ich zastosowaniu usuwa się z akt osobowych. Zupełnie inne zasady obowiązują w przypadku odpowiedzialności dyscyplinarnej na gruncie przepisów szczególnych. W przypadku np. radców prawnych wymierzona kara upomnienia, kara nagany z ostrzeżeniem lub kara pieniężna ulega zatarciu po upływie 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia ją wymierzającego. Natomiast kara zawieszenia prawa do wykonywania zawodu ulega zatarciu po upływie 5 lat od zakończenia okresu zawieszenia. Należy pamiętać, że istnieją kary dyscyplinarne, które – ze względu na swój charakter – nigdy się nie zatrą. Przykładem jest kara pozbawienia radcy prawnego prawa do wykonywania zawodu. Wzmianki o takim ukaraniu nie usuwa się z jego „samorządowych” akt osobowych.

W szczególnych przypadkach – poza karami dyscyplinarnymi określonymi w przepisach dotyczących poszczególnych grup zawodowych – na podstawie przepisów Kodeksu karnego może być orzeczony środek karny w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu przez okres od 1 roku do 10 lat. W tym zakresie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy dotyczące zatarcia skazania.

 W jaki sposób ustala się wysokość odszkodowania za niesłuszne zwolnienie dyscyplinarne pracownika?

– Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia, czyli tzw. zwolnienie dyscyplinarne, jest jedną z najbardziej dotkliwych sankcji, jakie pracodawca może zastosować wobec pracownika. Zatrudniony, którego umowa o pracę została rozwiązana w tym trybie, może się odwołać do sądu i żądać, według własnego uznania, przywrócenia do pracy albo odszkodowania.

Pracownikowi, wobec którego zastosowano tzw. zwolnienie dyscyplinarne w sposób niezgodny z przepisami, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za właściwy dla niego okres wypowiedzenia, czyli co do zasady nie więcej niż za 3 miesiące. Jednak Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2007 r. stwierdził, że możliwe jest dochodzenie przez zwolnionego pełnej kompensaty poniesionej w związku ze zwolnieniem szkody. Jednak może to mieć miejsce w sytuacjach wyjątkowych, gdzie pracownik będzie w stanie udowodnić spełnienie wszystkich przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej z Kodeksu cywilnego, w tym związku przyczynowo-skutkowego między bezprawnym zwolnieniem a poniesioną szkodą.

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

kadry.infor.pl
Ważne rozmowy o biznesie i nie tylko….49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK