| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wiadomości > Preferencyjne pożyczki dla pracodawców

Preferencyjne pożyczki dla pracodawców

Przedsiębiorcy, którzy ponieśli szkodę w wyniku powodzi lub osunięć ziemi wywołanych opadami atmosferycznymi, jakie miały miejsce w 2010 r., mogą otrzymać pożyczkę w wysokości poniesionej szkody, nie więcej niż 50 000 zł. Pożyczka może być udzielona przedsiębiorcy, który w dniu powodzi zatrudniał nie więcej niż 50 pracowników. Prawidłowo wykorzystana i rozliczona pożyczka może zostać umorzona w całości lub w 75 proc.

Pracodawcy, którzy ponieśli szkodę w wyniku powodzi mogą uzyskać pomoc w postaci pożyczki udzielonej na podstawie przepisów ustawy z 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (Dz.U. Nr 148, poz. 992) .

Ministerstwo pracy - pomoc dla pracowników i przedsiębiorców >>

O udzielenie pożyczki może starać się przedsiębiorca (również taki, który zawiesił wykonywanie działalności), który w dniu wystąpienia powodzi:

  • wykonywał działalność gospodarczą na obszarze gmin lub miejscowości określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 16 listopada 2009 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. Nr 193, poz. 1492 ze zm.),
  • zatrudniał nie więcej niż 50 pracowników,
  • nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa zagrożonego w rozumieniu pkt 9–11 Komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2 ze zm.),
  • nie korzystał z innej pomocy udzielanej ze środków publicznych na pokrycie tych samych szkód powstałych w wyniku powodzi.

Przedsiębiorca, który zawarł umowę ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, może uzyskać pożyczkę w wysokości różnicy między wysokością poniesionych szkód a wysokością odszkodowania określoną w umowie ubezpieczenia.

Pożyczki nie otrzyma przedsiębiorca:

  • który ma obowiązek zwrotu uzyskanej wcześniej pomocy publicznej w związku z decyzją Komisji Europejskiej uznającej tę pomoc za niezgodną z prawem lub ze wspólnym rynkiem,
  • wykonujący działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Sejm za ułatwieniami dla poszkodowanych przez powódź >>

Wniosek o pożyczkę należy składać do funduszu pożyczkowego w terminie 6 miesięcy od dnia wystąpienia szkody. Gdy przedsiębiorca poniósł szkodę przed 13 sierpnia 2010 r., termin ten jest liczony od tego dnia.

Do wniosku o pożyczkę należy dołączyć:

  • zaświadczenie wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, potwierdzające, że w okresie wskazanym w zaświadczeniu przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi;
  • oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu warunków do otrzymania pożyczki, faktycznym wykonywaniu działalności w dniu wystąpienia powodzi albo jej zawieszeniu, oraz o tym, czy w dniu powodzi posiadał umowę ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK