| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wiadomości > Odszkodowania dla pracownika – za dyskryminację i nieprawidłowe zwolnienie

Odszkodowania dla pracownika – za dyskryminację i nieprawidłowe zwolnienie

Pracownik zwolniony wadliwie i z przyczyn uznanych za dyskryminujące ma prawo – niezależnie od odszkodowania lub przywrócenia do pracy – domagać się od pracodawcy także odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Agnieszka W. została zatrudniona przez Sąd Rejonowy w G. na czas określony w celu zastępstwa nieobecnej pracownicy Marty J. Umowę o pracę podpisano 17 grudnia 2007 r. i miała trwać do maja lub czerwca 2008 r., tj. daty powrotu nieobecnej pracownicy do pracy.

Przed podpisaniem umowy o pracę Agnieszka W. poinformowała prezesa sądu, że z powodu cukrzycy ma orzeczony stopień niepełnosprawności. W okresie zatrudnienia korzystała z przysługujących jej z tego tytułu uprawnień.

Równouprawnienie w pracy - ostatnie ostrzeżenie >>

W styczniu 2008 r. powódka poddała się badaniom lekarskim, w wyniku których stwierdzono u niej ciążę. Mimo zalecenia przebywania do dnia porodu na zwolnieniu lekarskim z uwagi na ciążę i cukrzycę powódka nie skorzystała z tej możliwości. 30 stycznia 2008 r. w godzinach rannych powódka poinformowała pracodawcę o ciąży. W tym samym dniu około godziny 15.00 strona pozwana rozwiązała z nią umowę o pracę „z przyczyn usprawiedliwionych” z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia, wskazując, że potrzebuje pracowników dyspozycyjnych, którzy będą świadczyć pracę. Łącząca strony umowa o pracę uległa rozwiązaniu 4 lutego 2008 r., a na miejsce powódki zatrudniona została inna pracownica.

Agnieszka W. skierowała więc pozew przeciwko pracodawcy – sądowi. Rozpoznający sprawę w I instancji Sąd Rejonowy w K. uznał, że wypowiedzenie nastąpiło z naruszeniem prawa i zasądził na rzecz byłej pracownicy odszkodowanie. Odmienne zdanie miał Sąd Okręgowy w O., rozpoznający apelację pozwanego – zmienił wyrok I instancji w ten sposób, że oddalił powództwo.

Skargę kasacyjną wniesioną przez powódkę Sąd Najwyższy częściowo uwzględnił, kierując sprawę do ponownego rozpoznania.

Kobiety nie mogą liczyć na równe traktowanie w pracy >>

Uzasadniając wyrok, Sąd Najwyższy wskazał m.in., że kodeks pracy w art. 183a § 1 nakazuje równe traktowanie pracowników m.in. w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy. Sama wadliwość rozwiązania umowy o pracę nie przesądza o uznaniu zachowania pracodawcy za dyskryminujące wobec pracownika. Do oceny zachowania pracodawcy w aspekcie naruszenia zakazu równego traktowania w zatrudnieniu istotne jest to, czy do podjęcia przez pracodawcę działań prowadzących do ustania stosunku pracy doszło z powodu posiadania przez pracownika cech lub właściwości wymienionych przykładowo w art. 183a § 1 k.p., a więc z przyczyn uznanych za dyskryminujące i z tego względu zakazanych.

W przypadku wadliwego rozwiązania umowy o pracę z powodu:

  • jego niezasadności lub
  • naruszenia przez pracodawcę przepisów o wypowiadaniu lub rozwiązywaniu umów z przyczyn niemających charakteru dyskryminacyjnego

- podstawę roszczeń pracownika stanowią wyłącznie przepisy regulujące zakres jego uprawnień z tego tytułu. Może to być odszkodowanie (maksymalnie 3-miesięczne wynagrodzenie) lub przywrócenie do pracy

Praca kobiet jest niedoceniana >>

Naruszenie przez pracodawcę zakazu dyskryminacji, prowadzące do rozwiązania stosunku pracy z uwagi na zastosowanie zakazanej przez ustawę przyczyny, powoduje po stronie pracownika odrębne roszczenie. To roszczenie odszkodowawcze określone jest w art. 183d k.p. (odszkodowanie bez górnej granicy kwoty).

Wyrok Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2009 r., II PK 142/09.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »