| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Urlopy > Wypoczynkowy > Pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego

Pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego

Prawo do urlopu wypoczynkowego pracownik nabywa z początkiem każdego roku kalendarzo­wego. Inaczej prawo do urlopu nabywają pracowni­cy podejmujący pierwszą w życiu pracę.

Urlop wypoczynkowy

W prawie pracy

Pracownik ma prawo do płatnego urlopu wypo­czynkowego. Może z niego skorzystać za zgodą pracodawcy.

Jeżeli pracownik ma staż urlopowy poniżej 10 lat, przysługuje mu 20 dni urlopu. W przypadku stażu w wysokości co najmniej 10 lat pracownikowi nale­ży się 26 dni urlopu wypoczynkowego. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy mają urlop wypoczynkowy proporcjonalny do wymiaru etatu.

Prawo do urlopu wypoczynkowego pracownik nabywa z początkiem każdego roku kalendarzo­wego. Inaczej prawo do urlopu nabywają pracowni­cy podejmujący pierwszą w życiu pracę. Urlop przy­sługuje im po każdym miesiącu pracy, w wymiarze 1,66 dnia, jeżeli posiadają krótszy niż 10-letni staż urlopowy. Urlopu tego nie zaokrągla się do peł­nych dni. Dopiero od następnego roku pracownicy ci nabywają prawo do urlopu na zasadach obowią­zujących pozostałych pracowników. Urlopu udziela się na dni pracy. Pracodawca powi­nien pamiętać, że jedna część urlopu wypoczyn­kowego w danym roku kalendarzowym powinna składać się co najmniej z 14 kolejnych dni kalen­darzowych.

Zobacz również: Wniosek o urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Urlopu wypoczynkowego udziela się pracowniko­wi w tym roku, w którym nabył do niego prawo. Wyjątkiem od tej zasady jest udzielenie urlopu zale­głego najpóźniej do 30 września następnego roku. Dotyczy to wszystkich przypadków niewykorzysta­nia urlopu zgodnie z planem urlopów lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami (przesunięcie urlopu, odwołanie z urlopu itp.). Pracodawca, nie udzielając w podanych terminach urlopu wypoczynkowego, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracow­nika, narażając się na ukaranie grzywną w wysoko­ści od 1 tys. zł do 30 tys. zł. W przypadku zmiany pracodawcy urlopu wypo­czynkowego udziela się pracownikowi proporcjo­nalnie do okresu zatrudnienia w danej firmie. Jeżeli pracownik podejmie pracę u kolejnego pracodawcy w trakcie miesiąca, za ten miesiąc urlop należy mu się od dotychczasowego pracodawcy, chociażby przepracował tylko 1 dzień. Urlop proporcjonalny przysługuje również w przy­padku powrotu pracownika z urlopu wychowaw­czego, bezpłatnego, tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności, nieuspra­wiedliwionej nieobecności w pracy, odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastęp­czych, okresowej służby wojskowej, przeszkole­nia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych. Zasada ta dotyczy tylko okresów trwających co najmniej 1 miesiąc. Za takie okresy nie przysługuje urlop wypoczynkowy. Należy zauważyć, że omawia­na sytuacja dotyczy przypadków, gdy pracownik powraca do pracy po okresie nieobecności. Jeśli pracownik powraca z urlopu wychowawczego, obniżenie urlopu wypoczynkowego nie następuje w roku, w którym pracownik rozpoczął korzystanie z urlopu wychowawczego.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK