| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Urlopy > Wychowawczy > Czym jest urlop wychowawczy?

Czym jest urlop wychowawczy?

Urlop wychowaw­czy jest udzielany na wniosek pracownika. Może być wykorzystany najwyżej w 5 częściach.

W prawie pracy

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5. roku życia. Do 6-miesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie poprzednie okre­sy zatrudnienia.

Pracownik może skorzystać jeszcze dodatkowo z urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 mie­sięcy, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, jeżeli z powodu stanu zdro­wia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnospraw­ności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika. Od 1 października 2013 r. 1 miesiąc urlopu wycho­wawczego jest przypisany wyłącznie do jednego z rodziców dziecka. Oznacza to, że tego 1 mie­siąca urlopu wychowawczego nie może wykorzy­stać drugi z rodziców. Od powyższej reguły prze­widziano jednak wyjątki. Rodzic dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze pełnych 36 miesięcy, jeżeli:

  • drugi rodzic dziecka nie żyje,
  • drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje wła­dza rodzicielska,
  • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ogranicze­niu lub zawieszeniu, a także gdy
  • dziecko pozostaje pod opieką jednego opie­kuna.

Zobacz również: Urlop wychowawczy i dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem

Rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do urlopu wychowawczego mogą jedno­cześnie korzystać z takiego urlopu przez okres nieprzekraczający 4 miesięcy. Urlop wychowaw­czy jest udzielany na wniosek pracownika. Może być wykorzystany najwyżej w 5 częściach.

W wynagrodzeniach

W trakcie urlopu wychowawczego pracownik może podjąć zatrudnienie u dotychczasowego lub inne­go pracodawcy i otrzymywać z tego tytułu wyna­grodzenie.

W ubezpieczeniach

Składki emerytalne i rentowe za osoby przebywają­ce na urlopach wychowawczych rozliczają płatnicy składek. Są one natomiast finansowane z budże­tu państwa, pod warunkiem że osoba przebywa­jąca na urlopie wychowawczym nie ma ustalone­go prawa do emerytury lub renty albo nie posiada innych tytułów powodujących obowiązek oskładkowania. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba przeby­wająca na urlopie wychowawczym zawarła umowę o dzieło z własnym

pracodawcą. W okresie wyko­nywania tej umowy nadal podlega ona ubezpiecze­niom społecznym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

Podstawę wymiaru składek za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym stanowi kwota przecięt­nego miesięcznego wynagrodzenia za pracę liczo­na z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpo­częcia urlopu wychowawczego. Kwota podstawy wymiaru nie może być:

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

CEKOL

Producent chemii budowlanej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK