| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia społeczne > Ubezpieczenia zdrowotne > Kiedy przedsiębiorca nie musi opłacać składki zdrowotnej?

Kiedy przedsiębiorca nie musi opłacać składki zdrowotnej?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby współpracujące z nimi podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Istnieją przypadki, w których przedsiębiorca pobierający świadczenie emerytalne lub rentowe, bądź osoba niepełnosprawna będzie zwolniona z uiszczania składki zdrowotnej.

Prowadząc działalność pozarolniczą mamy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi dla nas zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Jeżeli prowadzimy kilka rodzajów działalności, składkę zdrowotną musimy opłacać odrębnie od każdego rodzaju działalności. A więc będąc wspólnikiem spółki cywilnej, przy jednoczesnym prowadzeniu działalności na podstawie wpisu do ewidencji, musimy opłacić dwie składki zdrowotne.

Jest jednak kilka czynników, których kombinacja może spowodować, że będziemy zwolnieni z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Są to:

 • ustalone prawo do renty lub emerytury,
 • niskie przychody,
 • ustalony stopień niepełnosprawności.

Zobacz: Jak dobrowolnie ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia?

W zależności od naszej sytuacji szczególne powiązanie tych czynników może uprawniać do nieopłacania składki zdrowotnej, przy jednoczesnym podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu i zachowaniu prawa do świadczeń zdrowotnych.

Zwolnionych z opłacania składki zdrowotnej można podzielić na dwie grupy:

 • Osób uprawnionych do emerytury lub renty w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 • 2Osób zaliczonych do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

I tak osoby z pierwszej lub drugiej grupy muszą spełnić jeden z dodatkowych warunków, aby nie mieć obowiązku opłacania składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej działalności:

 • muszą uzyskiwać dodatkowe przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50 % kwoty najniższej emerytury lub
 • opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Oznacza to, że w konsekwencji nie mają obowiązku uiszczania składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej działalności lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności następujące osoby:

 • emeryt bądź rencista, którego emerytura lub renta nie przekracza miesięcznie wysokości minimalnego wynagrodzenia, który opłaca podatek dochodowy z prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej,
 • osoba legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, która opłaca podatek dochodowy z prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej,
 • emeryt bądź rencista, którego emerytura lub renta nie przekracza miesięcznie wysokości minimalnego wynagrodzenia, a z działalności uzyskuje miesięcznie przychody w wysokości nieprzekraczającej 50 % kwoty najniższej emerytury,
 • osoba legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, która z działalności uzyskuje miesięcznie przychody w wysokości nieprzekraczającej 50 % kwoty najniższej emerytury.

Dodatkowo, jeżeli dana osoba zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, uzyskująca przychód jedynie z tytułu prowadzonej działalności pozarolniczej (z tytułu której obowiązkowo podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu), to opłaca składkę zdrowotną w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zobacz serwis: Firma a ubezpieczenie

Do powyższych ulg w opłacaniu składki zdrowotnej mają prawo zarówno osoby prowadzące pozarolniczą działalność, jak i osoby współpracujące z nimi przy prowadzeniu tej działalności.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.).

Narzędzia kadrowego

reklama

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka sp. j.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »