| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia społeczne > Ubezpieczenie wypadkowe > Nowe składki wypadkowe od 1 kwietnia 2015 r.

Nowe składki wypadkowe od 1 kwietnia 2015 r.

Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązują nowe składki na ubezpieczenie wypadkowe. Każdą grupę działalności określa odpowiednia kategoria ryzyka. Dla każdej kategorii ryzyka ustalono stopę procentową składki wypadkowej. Płatnicy po raz pierwszy opłacą składkę wypadkową w nowej wysokości w maju za kwiecień.

Najniższa stopa procentowa składki wypadkowej wynosi obecnie 0,40% (dotychczas 0,67%) i dotyczy działalności organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych, pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związanych. Z kolei najwyższa stopa procentowa składki wynosi 3,60% (dotychczas 3,86%) i dotyczy górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego.

W tabeli prezentujemy dotychczasowe i nowe kategorie ryzyka oraz stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych grup działalności.

Nowe kategorie ryzyka i stopy procentowe składki wypadkowej w podziale na poszczególne grupy działalności według PKD

Lp.

 Grupy działalności

 Kod PKD

Kategorie ryzyka

(do 31 marca 2015 r.)

Kategorie ryzyka

(od 1 kwietnia 2015 r.)

 Stopy procentowe składki (%)

(do 31 marca 2015 r.)

 Stopy procentowe składki (%)

(od 1 kwietnia 2015 r.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

 A-01

 9

9

 2,53

 2,53

2

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

 A-02

 13

 11

 3,60

 3,06

3.

Rybactwo

 A-03

 5

 7

 1,47

 2,00

4.

Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

 B-05

 14

 12

 3,86

 3,33

5.

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

 B-06

 12

 13

 3,33

 3,60

6.

Górnictwo rud metali

 B-07

 13

 12

 3,60

 3,33

7.

Pozostałe górnictwo i wydobywanie

 B-08

 7

 8

 2,00

 2,26

8.

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

 B-09

 10

 9

 2,80

 2,53

9.

Produkcja artykułów spożywczych

 C-10

 6

 6

 1,73

 1,73

10.

Produkcja napojów

 C-11

 6

 6

 1,73

 1,73

11.

Produkcja wyrobów tytoniowych

 C-12

 4

 4

 1,20

 1,20

12.

Produkcja wyrobów tekstylnych

 C-13

 5

 5

 1,47

 1,47

13.

Produkcja odzieży

 C-14

 3

 3

 0,93

 0,93

14.

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

 C-15

 4

 3

 1,20

 0,93

15.

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

 C-16

 9

 8

 2,53

 2,26

16.

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

 C-17

 7

 6

 2,00

 1,73

17.

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

 C-18

 3

 4

 0,93

 1,20

18.

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

 C-19

 5

 6

 1,47

 1,73

19.

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

 C-20

 5

 6

 1,47

 1,73

20.

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

 C-21

 4

 4

 1,20

 1,20

21.

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

 C-22

 6

 6

 1,73

 1,73

22.

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

 C-23

 8

 8

 2,26

 2,26

23.

Produkcja metali

 C-24

 10

 10

 2,80

 2,80

24.

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

 C-25

 7

 7

 2,00

 2,00

25.

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

 C-26

 4

 4

 1,20

 1,20

26.

Produkcja urządzeń elektrycznych

 C-27

 6

 5

 1,73

 1,47

27.

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

 C-28

 7

 7

 2,00

 2,00

28.

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

 C-29

 6

 6

 1,73

 1,73

29.

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

 C-30

 9

 7

 2,53

 2,00

30.

Produkcja mebli

 C-31

 7

 6

 2,00

 1,73

31.

Pozostała produkcja wyrobów

 C-32

 5

 4

 1,47

 1,20

32.

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

 C-33

 7

 6

 2,00

 1,73

33.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

 D-35

 5

 5

 1,47

 1,47

34.

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

 E-36

 6

 5

 1,73

 1,47

35.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 E-37

 5

 6

 1,47

 1,73

36.

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

 E-38

 8

 7

 2,26

 2,00

37.

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

 E-39

 5

 4

 1,47

 1,20

38.

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 F-41

 7

 5

 2,00

 1,47

39.

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

 F-42

 8

 7

 2,26

 2,00

40.

Roboty budowlane specjalistyczne

 F-43

 6

 5

 1,73

 1,47

41.

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

 G-45

 3

 3

 0,93

 0,93

42.

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 G-46

 4

 3

 1,20

 0,93

43.

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 G-47

 3

 3

 0,93

 0,93

44.

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

 H-49

 5

 4

 1,47

 1,20

45.

Transport wodny

 H-50

 7

 6

 2,00

 1,73

46.

Transport lotniczy

 H-51

 4

 3

 1,20

 0,93

47.

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

 H-52

 6

 5

 1,73

 1,47

48.

Działalność pocztowa i kurierska

 H-53

 5

 5

 1,47

 1,47

49.

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

 I

 3

 2

 0,93

 0,67

50.

Informacja i komunikacja

 J

 3

 2

 0,93

 0,67

51.

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

 K

 2

 2

 0,67

 0,67

52.

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 L

 3

 3

 0,93

 0,93

53.

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 M

 3

 2

 0,93

 0,67

54.

Wynajem i dzierżawa

 N-77

 4

 4

 1,20

 1,20

55.

Działalność związana z zatrudnieniem

 N-78

 4

 5

 1,20

 1,47

56.

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

 N-79

 2

 1

 0,67

 0,40

57.

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

 N-80

 3

 3

 0,93

 0,93

58.

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

 N-81

 5

 4

 1,47

 1,20

59.

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 N-82

 2

 2

 0,67

 0,67

60.

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

 O,U

 3

 3

 0,93

 0,93

61.

Edukacja

 P

 3

 3

 0,93

 0,93

62.

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

 Q

 4

 4

 1,20

 1,20

63.

Działalność związana z kulturą, rozrywką I rekreacją

 R

 3

 3

 0,93

 0,93

64.

Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa

domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

 S,T

 3

 3

 0,93

 0,93

Kiedy stopę ustali ZUS, a kiedy musi to zrobić płatnik składek

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek, którzy za 3 kolejne, ostatnie lata kalendarzowe przekazali formularz ZUS IWA, ustala ZUS. Dokonuje tego, mnożąc stopę procentową składki wypadkowej określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik, przez tzw. wskaźnik korygujący ustalony przez ZUS odrębnie dla każdego z wymienionych płatników składek.

Więcej przeczytasz w Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń >>>

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK