| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia społeczne > Ubezp. emerytalne i rentowe > Emerytura mundurowa a emerytura z ZUS

Emerytura mundurowa a emerytura z ZUS

Świadczenia wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i zaopatrzenie emerytalne, wypłacane bezpośrednio z budżetu państwa, są świadczeniami podlegającymi odrębnym reżimom prawnym. Różnią się przede wszystkim warunkami, które należy spełnić, aby móc skorzystać z danego świadczenia, metodą obliczania należnego świadczenia, a także rodzajami samych świadczeń oferowanymi przez ustawodawcę.

Komu przysługuje emerytura z ZUS?

Emerytura z ZUS jest wypłacana osobom ubezpieczonym, które spełniły warunki konieczne do nabycia prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytura z ZUS zostanie także przyznana po śmierci ubezpieczonego określonym członkom jego rodziny lub osobie uprawnionej do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zapisz się na nasz newsletter

Komu przysługuje emerytura mundurowa?

Emerytura z zaopatrzenia emerytalnego przysługuje funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, którzy osiągnęli wymaganą wysługę lat lub stali się całkowicie niezdolni do pracy. Ponadto o powyższe świadczenie mogą ubiegać się także członkowie rodziny funkcjonariusza w przypadku śmierci żywiciela.  Emerytua mundurowa obejmuje funkcjonariuszy:

 •   Policji,
 •   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 •   Agencji Wywiadu,
 •   Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
 •   Służby Wywiadu Wojskowego,
 •   Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 •   Straży Granicznej,
 •   Biura Ochrony Rządu,
 •   Państwowej Straży Pożarnej, oraz
 •   Służby Więziennej.

Emerytura mundurowa przysługuje także m.in. w przypadku służby w charakterze funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa, czy też, obecnie zlikwidowanych, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego oraz Akademii Spraw Wewnętrznych.

Polecamy: Kodeks pracy 2014 z komentarzem

Jednakże o zaopatrzenie emerytalne nie może ubiegać się funkcjonariusz, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:

 •   przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 •   za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego, czyli za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, lub
 •   wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, które zostało popełnione przed zwolnieniem ze służby.

Kiedy można ubiegać się o emeryturę z ZUS?

Prawo do emerytury z ZUS jest nabywane przez ubezpieczonego z mocy samego prawa w dniu, w którym spełnił wymagane w obowiązującym stanie prawnym warunki nabycia tego prawa. Obecnie są one różnicowane na podstawie kryterium daty urodzenia ubezpieczonego.

Wyższa emerytura funkcjonariusza bez udowodnienia bezpośredniego zagrożenia życia - wyrok TK

reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »