| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia społeczne > Opłacanie składek > Co jest finansowane z Funduszu Pracy

Co jest finansowane z Funduszu Pracy

Fundusz Pracy ma na celu finansowanie świadczeń przysługujących bezrobotnym oraz programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu. Ze środków Funduszu Pracy finansowane są m.in. koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym, koszty szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicja­tywy pracodawcy lub za jego zgodą.

 • kwotę minimalnego wynagrodzenia,
 • 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odnie­sieniu do pracowników zatrudnionych w pierw­szym roku pracy,
 • 50% minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do osób tymczasowo aresztowanych lub odby­wających karę pozbawienia wolności.

Płatnicy opłacają składki za ubezpieczonych, z wyłączeniem:

 • duchownych,
 • podlegających ubezpieczeniom społecznym rol­ników,
 • osób zatrudnionych na podstawie umowy uak­tywniającej,
 • pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej,
 • żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej,
 • pobierających zasiłki na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadcze­nie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuń­czy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • pobierających na podstawie przepisów o usta­leniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłek dla opiekuna,
 • odbywających zastępcze formy służby wojskowej,
 • osób przebywających na urlopach wychowaw­czych oraz pobierających zasiłek macierzyński,
 • pobierających świadczenie szkoleniowe po usta­niu zatrudnienia na podstawie odrębnych prze­pisów o promocji zatrudnienia,
 • osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieć­mi do 3 lat.

Ponadto składek na FP nie należy opłacać od osób, które:

 • ukończyły wiek - 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna,
 • powróciły z urlopu macierzyńskiego, dodatko­wego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodziciel­skiego oraz urlopu wychowawczego przez okres 36 miesięcy,
 • ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem posiadały status osoby bezro­botnej,
 • nie ukończyły 30. roku życia i zostały skierowa­ne do pracy przez pup - przez okres 12 mie­sięcy.

Składek na FP nie opłaca się również za pracow­ników posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jeżeli są zatrudnie­ni w zakładzie aktywności zawodowej, Zakładzie Opieki nad Niewidomymi w Laskach, Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi, Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, Polskim Związku Niewidomych, Polskim Związku Głuchych.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK