| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia społeczne > Opłacanie składek > Rozpatrzenie sprawy o udzielenie ulgi w płatnościach wobec ZUS

Rozpatrzenie sprawy o udzielenie ulgi w płatnościach wobec ZUS

Przedsiębiorcy, którzy np. z przyczyn gospodarczych mają problemy z płatnościami wobec ZUS, mogą występować z wnioskiem o następujące rodzaje ulg: rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu płatności składek. W jakim trybie następuje rozpatrzenie sprawy o udzielenie ulgi w płatności wobec ZUS?

Jeśli ZUS postanowi udzielić ulgi, to zawrze z wnioskodawcą pisemną umowę w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Umowę można podpisać w jednostce ZUS. Można też otrzymać umowę pocztą do akceptacji. Jeżeli wnioskodawca otrzyma ją pocztą, powinien podpisać obydwa egzemplarze i odesłać je do ZUS w celu podpisania przez przedstawiciela ZUS. Jeśli wnioskodawca złożył wniosek za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) – pue.zus.pl, to może otrzymać umowę na adres Twojej poczty elektronicznej. Wówczas powinien ją wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać i odesłać do ZUS w celu podpisania przez przedstawiciela ZUS. Jeżeli natomiast rozstrzygnięcie wniosku o udzielenie ulgi będzie negatywne, ZUS zawiadomi wnioskodawcę o tym pisemnie. W terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma informującego o sposobie rozpatrzenia sprawy, wnioskodawca może zakwestionować sposób rozpatrzenia wniosku, gdy nie zgadza się z przedstawionymi warunkami spłaty zadłużenia lub odmową udzielenia ulgi.

Warunki umorzenia należności wobec ZUS

Renegocjacja warunków umowy

W przypadku zmiany sytuacji ekonomicznej lub wystąpienia innych ważnych powodów wnioskodawca może wystąpić o renegocjację warunków umowy, przedkładając wniosek z odpowiednią dokumentacją. Zmiana warunków umowy może dotyczyć tylko tych należności, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Do chwili zmiany warunków umowy wnioskodawca musi spłacać należności zgodnie z harmonogramem dotychczasowej umowy. Zmiana warunków udzielonej ulgi następuje w formie aneksu do umowy.

Kiedy umowa ulega rozwiązaniu?

Umowa o rozłożenie zadłużenia na raty zostanie rozwiązana, jeżeli:

Jakie należności wobec ZUS podlegają uldze i umorzeniu?

  • wnioskodawca nie wywiąże się z obowiązku opłacania składek bieżących w pełnej wysokości (wraz z należnymi odsetkami), których termin płatności przypadał w dniu bądź po dniu zawarcia umowy, przez okres dłuższy niż 14 dni od dnia ich wymagalności, i gdy różnica składek wynikająca z tego tytułu przekracza kwotę odpowiadającą wysokości kosztów upomnienia, 
  • wnioskodawca nie opłacił dwóch rat (na wszystkie fundusze łącznie), których termin wymagalności upłynął,
  • wnioskodawca opłaca raty w częściowej wysokości, przy czym łączna kwota niedopłat przekroczyła 5% należności z tytułu składek objętych umową (wraz z opłatą prolongacyjną),
  • wnioskodawca nie opłaci należności objętych umową w terminie płatności ostatniej raty wynikającym z harmonogramu spłaty,
  • zostaną ujawnione nowe okoliczności, nieznane, lecz istniejące w dniu podpisania umowy, z których wynika, że wnioskodawca wprowadził ZUS w błąd w celu uzyskania ulgi w spłacie należności i uniknięcia egzekucji,
  • w przypadku, gdy w stosunku do należności nieobjętych umową za zgodą ZUS nastąpiło zawieszenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na zobowiązanie wnioskodawcy do regulowania należności niepodlegających uldze, gdy wnioskodawca nie wywiąże się z obowiązku opłacenia wyżej wymienionych kwot przez okres dłuższy niż14 dni od dnia wymagalności wskazanego w postanowieniu o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego,
  • gdy wnioskodawca złoży pisemne oświadczenie o odstąpieniu od realizacji umowy,
  • Komisja Europejska wyda decyzję o obowiązku zwrotu pomocy publicznej.

Forum kadry

Narzędzia kadrowego

reklama

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »