| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia społeczne > Dokumenty > Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpie­czenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest wydawane na wniosek płatnika składek przez oddział ZUS właściwy dla miejsca prowadzenia działalności.

Definicja podstawowa

Dokument (zwykle urzędowy) wydawany na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, potwierdza­jący określony stan faktyczny lub prawny.

W wynagrodzeniach

  1. Pracodawca wydaje zaświadczenie określają­ce wysokość utraconego wynagrodzenia pra­cownika za czas zwolnień od pracy m.in. w celu stawienia się pracownika przed organem właś­ciwym w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organem administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądem, w prokura­turze, na policji. Pracodawca jest również zobo­wiązany zwolnić od pracy pracownika wezwa­nego w charakterze świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli i pracownika powołanego do udziału w tym postępowaniu w charakterze specjalisty, a także z powodu działalności pra­cownika w służbach ratowniczych. Zaświadczenie określające wysokość utracone­go wynagrodzenia pracodawca wydaje w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas tego zwolnienia.
  2. Pracodawca ma obowiązek potwierdzać zatrud­nienie i zarobki pracownika także na zaświad­czeniach nieobowiązujących w danym zakładzie (np. bankowych), a przedkładanych do wypełnie­nia przez pracownika.

W ubezpieczeniach

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpie­czenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest wydawane na wniosek płatnika składek.

Nie ma żadnej granicznej kwoty minimalnej, która, stanowiąc zadłużenie, uzasadniałaby wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu skła­dek.

Płatnik składek korzystający z ulg (np. z odrocze­nia płatności lub zawarcia układu ratalnego) może, na wniosek, otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, jeżeli wykonuje w termi­nie postanowienia podpisanej umowy w sprawie ulgi. W zaświadczeniu jest podawane potwierdze­nie faktu korzystania z ulgi.

Dołącz do nas na Facebooku

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK