Zanim przeczytasz artykuł Forum Kadr
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - tematy dnia
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - wiadomości
statystyki

ZUS Rp-7 -jakie składniki wynagrodzenia w nim uwzględnić?

Dariusz Noszczak
Stan prawny: 2013-07-26 11:23

Wystawiając zaświadczenie na druku ZUS Rp-7 należy uwzględnić wszystkie składniki wynagrodzenia pracownika, od których był obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz kwoty wypłaconych świadczeń chorobowych. Składniki te należy podać w odniesieniu do wszystkich lat jego zatrudnienia.

© dundersztyc - Fotolia.com

ZUS Rp-7 -jakie składniki wynagrodzenia w nim uwzględnić?/Fot. Fotolia

Podstawowym dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych przez pracownika wynagrodzeń wliczanych do podstawy wymiaru emerytury jest zaświadczenie pracodawcy. Obowiązujące przepisy nie przewidują urzędowego wzoru takiego zaświadczenia. Wskazane jest jednak, aby pracodawca skorzystał ze wzoru formularza opracowanego przez ZUS (ZUS Rp-7). Pozwoli to pracodawcy na przekazanie wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego ustalenia podstawy wymiaru emerytury.

Najważniejszą częścią formularza ZUS Rp-7 jest tabelka zamieszczona w punkcie 3. Pracodawca podaje w niej zarobki pracownika osiągnięte w poszczególnych latach kalendarzowych. Na jednym formularzu może wykazać jego zarobki maksymalnie z 10 lat. Jeśli jednak pracownik był zatrudniony przez dłuższy okres, należy wykazać wynagrodzenia wypłacone we wszystkich latach zatrudnienia, dołączając drugi egzemplarz formularza ZUS Rp-7.

Zadaj pytanie: Forum Kadry-ZUS i Płace

Wypełniając kolejne kolumny tabelki pracodawca powinien wpisać:

 • w kolumnie 1 – rok kalendarzowy, za który podaje wynagrodzenia,
 • w kolumnie 2 – łączną kwotę stałych składników wynagrodzenia – przychodu (dochodu do 31 grudnia 1998 r.) – uposażenia, np. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, funkcyjny, służbowy, za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
 • w kolumnie 3 – łączną kwotę zmiennych lub uznaniowych składników wynagrodzenia wraz ze wskazaniem rodzaju danego składnika, np. premie regulaminowe, z zysku, eksportowe, nagrody za osiągnięcia zawodowe, dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli, nagrody z zakładowego funduszu nagród – tzw. trzynastki, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • w kolumnie 4 – łączną kwotę innych wypłat wraz ze wskazaniem ich rodzaju, np. rekompensaty pieniężne wypłacone pracownikowi obok wynagrodzenia lub zasiłku z ubezpieczenia społecznego, honoraria wypłacane dziennikarzom za pracę dziennikarską przez macierzystą redakcję oraz pracownikom własnym za prace związane z przygotowaniem, organizacją i realizacją programu radiowego i telewizyjnego, wartości rekompensaty pieniężnej ustalonej z tytułu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej, zasiłku macierzyńskiego, od którego zastała opłacona składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • w kolumnie 5 – łączną kwotę równowartości świadczeń w naturze i ekwiwalentu za te świadczenia oraz rodzaj świadczenia,
 • w kolumnie 6 – łączną kwotę świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych zamiast wynagrodzenia: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, dodatek wyrównawczy, świadczenie wyrównawcze i rehabilitacyjne oraz wynagrodzenie chorobowe,
 • w kolumnie 7 – łączną kwotę wszelkich składników wynagrodzenia – przychodu – świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego – uposażenia wykazanych w kolumnach 2–6.

Wypełniając kolumny 2–5 tabelki pracodawca powinien uwzględnić tylko te składniki wynagrodzenia, które stanowiły podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (przed 1 stycznia 1999 r.) lub na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (po 31 grudnia 1998 r.) w myśl przepisów obowiązujących w okresie, za które przysługiwały. Nie ma przy tym znaczenia, czy od danego składnika składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została faktycznie opłacona. Z drugiej strony, pracodawca musi pominąć te składniki przychodu, od których nie było obowiązku opłacenia składki, nawet jeśli taką składkę opłacił wbrew obowiązującym przepisom.

WAŻNE!

W ZUS RP-7 uwzględnia się tylko te składniki wynagrodzenia, które stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Więcej na ten temat znajdziesz w płatnej części serwisu w artykule: Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić przy wystawianiu pracownikowi ZUS Rp-7

Źródło: INFOR

Artykuł z dnia: 2012-11-16, ostatnia aktualizacja: 2013-07-26 11:23

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Najnowsze komentarze:

 • avatar Edzia

  Edzia2013-11-21 20:09

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Pracodawca ma obowiązek wystawić RP-7

 • avatar

  michał2013-11-21 19:38

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Pytanie: czy jak zacząłem pracę w 2002 roku to też mogę wziąć Rp7?Czy pracodawca może mi odmówić wystawienia tego druku?

 • avatar Maria

  Maria2012-11-20 08:13

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  ~Andrzej 10 ,oczywiście,że masz rację

 • avatar

  Andrzej102012-11-20 07:56

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  W artykule napisano, że "wynagrodzenia otrzymane w roku" a powinno być "ZA ROK", ponieważ wynagrodzenie otrzymane za grudzień a wypłascone w styczniu powinno być wpisane do poprzedniego roku. Z tego powodu pomimo wysyłanych danych o wynagrodzeniach programem PŁATNIK należy wystawiać druk RP-7.

 • avatar doriss

  doriss2012-11-20 07:49

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  dzięki, ~Adminie. Widać, że śledzisz dyskusje na forum. W dodatku artykuł dostępny dla wszystkich, hoho!

Dodaj komentarz

NIEZBĘDNIK

W SERWISIE

 • Najnowsze
 • Najważniejsze

Forumdołącz do dyskusji »

zobacz bieżący Newsletter »NEWSLETTER

ZamknijZamów bezpłatny newsletter