| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Uprawnienia pracownika-żołnierza NSR

Uprawnienia pracownika-żołnierza NSR

Stosunek pracy pracownika odbywającego służbę wojskową podlega ochronie a okres pełnionej służby jest zaliczany do pracowniczego stażu pracy. Ochrona zatrudnienia żołnierza obejmuje także gwarancję zatrudnienia po odbyciu służby. Jedynym warunkiem, jaki musi spełnić pracownik, jest zgłoszenie powrotu do pracy w ciągu 30 dni po odbyciu służby wojskowej.

Przepisy ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (zwanej dalej ustawą) zostały znowelizowane ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 161, poz. 1278). Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2010 r., miały zasadnicze znaczenie dla utworzenia Narodowych Sił Rezerwowych (NSR), do których rekrutacja ochotników rozpoczęła się 1 lipca 2010 r.

W NSR służą żołnierze rezerwy, którzy łączą służbę z obowiązkami pracowniczymi. Stosunek pracy tych żołnierzy charakteryzuje się tym, że w przypadkach określonych w ustawie jego trwałość jest chroniona.

Ochrona stosunku pracy w dwóch przypadkach

W okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany (art. 118 ust. 1 ustawy). Gdyby okres dokonanego przez pracodawcę lub przez pracownika wypowiedzenia upływał po dniu doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej, wypowiedzenie staje się bezskuteczne, a rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić tylko na wyraźne żądanie pracownika (art. 118 ust. 2 ustawy).

Oddelegowanie pracownika do wojska >>

WAŻNE!

Szczególna ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy dotyczy umów o pracę na okres próbny. W razie upływu okresu próbnego po powołaniu pracownika do czynnej służby, umowę o pracę uważa się za zawartą na czas nieokreślony (art. 118 ust. 3 ustawy). Oznacza to, że taka umowa przekształcona z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony będzie gwarancją powrotu do pracy po odbyciu służby.

Z kolei umowy zawarte na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy ulegają rozwiązaniu z upływem terminu określonego w tych umowach.

Przykład

Pracownik został zatrudniony na 3-miesięczny okres próbny od 1 czerwca do 31 sierpnia 2011 r. 12 sierpnia został powołany do odbycia miesięcznych ćwiczeń wojskowych, które potrwają do 11 września włącznie. W okresie odbywania tych ćwiczeń pracownik korzysta z ochrony stosunku pracy przed wypowiedzeniem przysługującej żołnierzom odbywającym służbę zasadniczą. Z końcem sierpnia zakończył się okres próbny, a więc pracownik po powrocie do pracy 12 września będzie pracował u pracodawcy na czas nieokreślony. Gdyby ten sam pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, to umowa rozwiązałaby się z upływem czasu, na jaki została zawarta. Po powrocie z ćwiczeń wojskowych pracownik musiałby szukać nowego zajęcia.

Ochrona ww. stosunków pracy w powyższym okresie nie obowiązuje, jeżeli:

  • pracodawca ma podstawę do tego, aby rozwiązać z pracownikiem umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika,
  • ogłoszono upadłość lub likwidację zakładu pracy,

– wówczas rozwiązanie stosunku pracy następuje na zasadach ogólnych.

W okresie posiadania przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy NSR będącego pracownikiem stosunek pracy również nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany (art. 118a ust. 1 ustawy). Posiadanie przydziału kryzysowego oznacza podpisanie kontraktu i otrzymanie karty przydziału kryzysowego, która zobowiązuje do służby i odbycia co roku 30 dni ćwiczeń. Do NSR mogą należeć żołnierze rezerwy, na co dzień zatrudnieni w zakładzie pracy. Wówczas pracodawca zostanie powiadomiony przez wojsko, że jego pracownik otrzymał przydział kryzysowy. Od tego momentu pracodawca nie może go zwolnić.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCYJNE ZMIANY W UMOWACH ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Karpowicz

Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »