| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Ważne dla pracodawcy zmiany w ustawie o PIP

Ważne dla pracodawcy zmiany w ustawie o PIP

W razie stwierdzenia naruszenia prawa pracodawcy mogą liczyć, w szczególnych przypadkach, na odstąpienie przez inspektora pracy od zastosowania przysługujących mu środków prawnych a przy „lżejszych” przewinieniach na wydanie tzw. polecenia ustnego. Takie zmiany w ustawie o PIP wprowadzono w wyniku ostatniej nowelizacji.

Polecenie

Wydaje się, że w praktyce istotne znaczenie będzie miał nowy środek reakcji na naruszenie praw pracownika – polecenie ustne. Na podstawie zmienionego przepisu art. 11 pkt 8 ustawy o PIP inspektor pracy w razie ujawnienia „lżejszego” naruszenia przepisów prawa pracy niekwalifikującego się do wydania nakazu w drodze decyzji administracyjnej jest uprawniony do wydania polecenia zmierzającego do usunięcia tego naruszenia lub wyciągnięcia przez pracodawcę konsekwencji w stosunku do osób winnych naruszenia. Polecenie powinno zmierzać do likwidacji drobnych nieprawidłowości w zakresie prawnej ochrony pracy, które mogą być usunięte w trakcie lub niezwłocznie po zakończeniu kontroli. Treść poleceń wydanych w czasie kontroli wpisuje się do protokołu kontroli wraz z informacją o ich realizacji. Niewątpliwie odformalizuje to pracę inspektora pracy i ograniczy konieczność sporządzania dokumentacji w sprawach niewielkiej wagi.

Podmiot kontrolowany, do którego zostało skierowane polecenie, ma obowiązek informowania odpowiedniego organu PIP o jego realizacji najpóźniej z upływem terminu wskazanego przez inspektora pracy określonego przy wydawaniu polecenia.

Rozszerzenie zakresu kontroli PIP

W wyniku zmiany art. 13 ustawy o PIP rozszerzono krąg podmiotów podlegających kontroli organów Inspekcji. Dotychczas przepis ten wymieniał wśród podmiotów podlegających kontroli w zakresie legalności zatrudnienia jedynie pracodawców oraz przedsiębiorców niebędących pracodawcami, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne. Tymczasem nie ulega wątpliwości, że niekiedy jest konieczne dokonywanie kontroli legalności zatrudnienia również w tych podmiotach, które nie mają statusu pracodawcy (nie zatrudniają nikogo na podstawie stosunku pracy) ani statusu przedsiębiorcy (nie prowadzą działalności gospodarczej albo mimo prowadzenia tego rodzaju działalności obowiązujące przepisy nie uznają ich za przedsiębiorców), a mimo to powierzają pracę osobom fizycznym (np. fundacje, wspólnoty mieszkaniowe itd.).

Jak uchylić mandat karny nałożony przez inspekcję pracy >>

Obecnie kontroli PIP nadal podlegają pracodawcy, a oprócz nich – w zakresie bhp oraz kontroli legalności zatrudnienia – także:

  • przedsiębiorcy niebędący pracodawcami,
  • inne jednostki organizacyjne,

– na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy (art. 13 pkt 1 ustawy o PIP).

Kontrola agencji zatrudnienia

Podczas kontroli dotyczącej przestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia ujawnił się problem niedostosowania uprawnień inspektora pracy do tego typu kontroli. Chodzi tu w szczególności o uprawnienia w zakresie możliwości żądania pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą oraz wzywania i przesłuchiwania osób, a także sprawdzania ich tożsamości i żądania oświadczeń. Powyższe uprawnienia ustawa przyznawała inspektorowi jedynie wobec osób, które wykonywały pracę na rzecz podmiotu kontrolowanego oraz w stosunku do osób przebywających na terenie tego podmiotu. Tymczasem specyfika kontroli w agencjach zatrudnienia wymaga uzyskiwania informacji również od osób korzystających z usług agencji i przesłuchiwania ich. Osoby te zazwyczaj nie świadczą pracy na rzecz agencji. Z reguły też nie przebywają na jej terenie w trakcie kontroli. W celu wyeliminowania tego problemu dokonano zmiany brzmienia przepisu art. 23 ust. 1 ustawy o PIP w punktach 3 i 9.

Obecnie również w stosunku do osób korzystających z usług agencji zatrudnienia inspektor pracy ma prawo:

  • żądania pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą,
  • wzywania i przesłuchiwania tych osób w związku z przeprowadzaną kontrolą,
  • sprawdzania tożsamości tych osób,
  • przesłuchiwania i żądania oświadczeń w sprawie legalności zatrudnienia lub prowadzenia innej działalności zarobkowej od tychże osób.

Podstawa prawna:

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK