| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Umowy cywilnoprawne - zasady wypłaty wynagrodzenia

Umowy cywilnoprawne - zasady wypłaty wynagrodzenia

Umowy o dzieło i zlecenia regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Dlatego wynagrodzenie z tytułu tych umów może być wypłacane w terminie najkorzystniejszym dla stron podpisujących umowę.

W sytuacji gdy umowa nie zawiera regulacji dotyczących terminu wypłaty wynagrodzenia, przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła (art. 642 § 1 k.c.). Przez oddanie dzieła należy rozumieć przeniesienie na zamawiającego posiadania dzieła materialnego albo niematerialnego. Aby zapobiec sytuacjom, w których zamawiający zwlekałby z odebraniem dzieła i wypłatą wynagrodzenia, art. 643 k.c. przewiduje, że zamawiający zobowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje, zgodnie ze swoim zobowiązaniem.

Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych.

WAŻNE!

Strony mogą w umowie uregulować kwestię terminu wypłaty wynagrodzenia w sposób, który będzie dla nich najkorzystniejszy. Jeżeli strony nie umówią się co do tej kwestii, wynagrodzenie należy się w chwili oddania dzieła.

Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 14 lutego 2007 r., oddanie dzieła nie powoduje wymagalności wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie, gdy oddane dzieło jest dotknięte wadą istotną, tj. czyniącą je niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie. Jeżeli natomiast dzieło ma tylko wadę nieistotną, należy uznać, że jego oddanie powoduje, w myśl art. 642 § 1 k.c., wymagalność wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie za dzieło. W tym ostatnim wypadku zamawiający może się domagać usunięcia wady w oznaczonym terminie albo obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku (art. 637 k.c.). Gdy możliwe jest usunięcie wady, a więc nadanie dziełu pełnej wartości, zamawiający powinien zapłacić całe umówione wynagrodzenie. Jeżeli natomiast usunięcie wady nie jest możliwe, zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia obniżonego (II CNP 70/06).

WAŻNE!

Zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego. Jednak w takim wypadku zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem 2 lat od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

Umowa agencyjna

Gdy brak jest postanowień umownych, agent nabywa prawo do prowizji (będącej wynagrodzeniem, którego wysokość zależy od liczby lub wartości zawartych umów) z chwilą, w której dający zlecenie powinien zgodnie z umową z klientem spełnić świadczenie albo faktycznie je spełnił, albo też swoje świadczenie spełnił klient (art. 7613 § 1 i 2 k.c.). Jednak strony umowy agencyjnej nie mogą umówić się, że agent nabywa prawo do prowizji później niż w chwili, w której klient spełnił świadczenie albo powinien je spełnić, gdyby dający zlecenie spełnił swoje świadczenie. Jeżeli umowa zawarta między dającym zlecenie a klientem ma być wykonywana częściami, agent nabywa prawo do prowizji w miarę wykonywania tej umowy.

Podstawa prawna:

Orzecznictwo:

  • wyrok SN z 14 lutego 2007 r. (II CNP 70/06, niepubl.).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rodzewicz Kudlicki & Rodzewicz

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK