| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Kiedy roszczenie o wynagrodzenie ulega przedawnieniu

Kiedy roszczenie o wynagrodzenie ulega przedawnieniu

Pracodawca, który nie wypłacił wynagrodzenia w terminie, może uchylić się od spełnienia tego świadczenia pod warunkiem, że upłynął już termin przedawnienia.

Także po 2 latach przedawniają się roszczenia z tytułu umowy-zlecenia. Termin ten dotyczy roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujących osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju. To samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom.

WAŻNE!

Roszczenie o wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy na podstawie umowy-zlecenia ulegnie przedawnieniu z upływem 2 lat. Taki sam termin przedawnienia obowiązuje, gdy umowa-zlecenie została zawarta z własnym pracownikiem.

Obliczanie terminu przedawnienia

Początkiem biegu terminu przedawnienia roszczenia jest dzień wymagalności roszczenia. Dniem takim jest dzień, w którym powstał obowiązek spełnienia określonego świadczenia. Wymagalność należy rozumieć jako chwilę, w której wierzyciel może skutecznie żądać spełnienia świadczenia. Jest to najwcześniejszy moment, kiedy pracownik lub zleceniobiorca może żądać zaspokojenia wierzytelności. Taką chwilą w przypadku żądania zapłaty wynagrodzenia jest dzień wypłaty wynagrodzenia, który został ustalony w wewnętrznych regulacjach obowiązujących u pracodawcy (np. ostatni dzień miesiąca kalendarzowego), a w przypadku umowy-zlecenia – określony w umowie termin zapłaty wynagrodzenia.

Przykład

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na okres próbny na 1 miesiąc od 1 czerwca 2011 r. Zgodnie z regulaminem pracy obowiązującym u tego pracodawcy wynagrodzenie wypłacane jest ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Powinno więc zostać wypłacone 30 czerwca. Umowa o pracę rozwiązała się z końcem czerwca. Pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia za przepracowany miesiąc. W tej sytuacji roszczenie o należne wynagrodzenie ulegnie przedawnieniu 30 czerwca 2014 r.

Przerwa i zawieszenie biegu terminu przedawnienia

Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas trwania przeszkody, gdy z powodu siły wyższej osoba uprawniona nie może dochodzić przysługujących jej roszczeń.

W przypadku zawieszenia biegu przedawnienia dotychczasowy upływ przedawnienia pozostaje w mocy. Kontynuowanie biegu pozostałej części przedawnienia następuje po ustaniu przeszkody będącej przyczyną zawieszenia biegu przedawnienia.

Roszczenie o zawarcie umowy o pracę >>

Bieg przedawnienia przerywa się przez dokonanie czynności przed właściwym organem powołanym do rozstrzygania sporów lub egzekwowania roszczeń, przedsięwziętej bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Do takich czynności można zaliczyć, np. wniesienie do sądu pozwu lub złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Bieg przedawnienia przerywa się także przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której ono przysługuje.

Bieg przedawnienia w przypadku zaległych wynagrodzeń przerywa uznanie roszczenia przez pracodawcę. Należy przez to rozumieć czynność, np. oświadczenie woli, które stwierdza, że dochodzenie roszczenia jest zasadne bądź że świadczenie jest należne. Raz dokonane uznanie roszczenia nie może być cofnięte. Od tej chwili bieg terminu przedawnienia będzie biegł na nowo. Ta sama zasada dotyczy również uznania roszeń z umów cywilnoprawnych.

Podstawa prawna:

Orzecznictwo:

  • uchwała SN z 10 maja 2000 r. (III ZP 13/00 „Wokanda” 2000/10/25),
  • wyrok SN z 7 lipca 1995 r. (II PRN 6/95, OSNP 1996/4/61).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK