| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Pomoc dla pracodawców poszkodowanych przez powódź

Pomoc dla pracodawców poszkodowanych przez powódź

Środki z zfśs i zfron mogą być wykorzystane na cele związane z pomocą poszkodowanym z terenów dotkniętych tegorocznymi powodziami. Pracodawcy, którzy mimo powodzi utrzymają zatrudnienie, mogą liczyć na zwrot kosztów płac z Funduszu Pracy.

Środki z Funduszu Pracy

Pracodawcy mogą także liczyć na zwrot kosztów zatrudnienia. Pieniądze zwracane są ze środków pochodzących z Funduszu Pracy. Ustawa przewiduje, że refundacji podlegają – przez okres do 12 miesięcy – poniesione przez pracodawcę koszty wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia własnych pracowników oraz bezrobotnych skierowanych do pracy. W przypadku pracowników refundacja dotyczy jedynie zakładów pracy, które zostały zniszczone w wyniku powodzi.

Decyzję o zwrocie kosztów podejmuje starosta w trybie określonym dla prac interwencyjnych, biorąc pod uwagę zakres i skalę zniszczeń u pracodawcy oraz możliwości utrzymania miejsc pracy. Zwracane koszty nie mogą przekroczyć miesięcznie iloczynu dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę i liczby zatrudnionych pracowników (bezrobotnych) w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Pracodawcy stawiany jest warunek utrzymania w tym okresie liczby zatrudnionych pracowników w stosunku do stanu na dzień podpisania umowy o refundację – jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2011 r. W przypadku gdy pracodawca nie dotrzyma warunku, pomoc ulega wstrzymaniu od miesiąca, w którym nastąpiło niedotrzymanie warunku, w wysokości stanowiącej iloczyn przyznanej refundacji na jedną osobę i liczby zwolnionych pracowników.

Przykład

Do pracy u pracodawcy X skierowanych zostało 2 bezrobotnych. Pracodawca podpisał umowę o refundację, w której zobowiązał się nie dokonywać zwolnień w zakładzie do końca 2010 r. Miesięczne wynagrodzenie jednego bezrobotnego wynosiło 3000 zł brutto. Refundacja na rzecz pracodawcy X wyniesie 2634 zł na jednego bezrobotnego za każdy miesiąc (2 x 1317 zł – minimalne wynagrodzenia za pracę w 2010 r.).

Obciążenia publicznoprawne

Poszkodowanym zagwarantowano prawo do skorzystania ze zwolnień i ulg podatkowych, a także odroczenia płatności składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Dochody (przychody) poszkodowanego otrzymane na usuwanie skutków powodzi z tytułu nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, darowizny oraz przychody otrzymane na podstawie ustawy są zwolnione od podatku dochodowego. Zwolnienie stosuje się w okresie od 1 maja 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.

Wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z przychodów uzyskanych na podstawie ustawy nie są uznawane za koszty uzyskania przychodów.

Świadczeń uzyskanych w związku z powodzią nie wlicza się do dochodu, od wysokości którego przepisy uzależniają uzyskanie świadczeń o charakterze socjalnym, ulg, dodatków i zwolnień z zakresu m.in. pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Świadczenia te nie są także wliczane do przychodu, od którego uzależniona jest możliwość uzyskania statusu bezrobotnego.

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne składki, do których poboru zobowiązany jest ZUS, należne za kwiecień, maj, czerwiec 2010 r. opłacone przez poszkodowanego–płatnika składek do 30 września 2010 r., uważa się za opłacone w terminie. Składki za lipiec, sierpień lub wrzesień 2010 r. także zostaną uznane za opłacone w terminie, jeżeli płatność nastąpi do 31 grudnia 2010 r. W przypadku niedotrzymania terminów zapłaty odsetki za zwłokę będą naliczane odpowiednio od 1 października 2010 r. i od 1 stycznia 2011 r.

Jakie wynagrodzenie powinien otrzymać pracownik, który z powodu powodzi nie przyszedł do pracy >>

Podstawa prawna:

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK