| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Czy firmowe spotkania integracyjne stanowią przychód pracowników

Czy firmowe spotkania integracyjne stanowią przychód pracowników

Celem spotkań (imprez) integracyjnych jest pogłębianie więzi między pracownikami oraz pracowników z firmą. Takie spotkania motywują również pracowników do lepszej pracy, a tym samym mogą wpływać na zwiększenie przychodów firmy. Istnieją jednak wątpliwości, czy z tego tytułu pracownicy osiągają przychód. Organy podatkowe starają się wykazać, że taki przychód należy ustalić dzieląc podział kosztów organizacji spotkania na wszystkich uczestniczących w nim pracowników. Natomiast sądy mają odmienne stanowisko w tej kwestii.

Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 18 marca 2010 r. (I SA/Wr 1456/09). Stwierdził, że „żeby pieniądze i wartości pieniężne mogły być traktowane jako przychód, wystarczy, by były one postawione do dyspozycji podatnika, natomiast świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia mogą być uznane za przychód jedynie po otrzymaniu tych świadczeń przez podatnika”.

Co zrobić

Powyższe orzeczenia nie są prawomocne i kwestie te może rozstrzygnąć dopiero Naczelny Sąd Administracyjny. Nie można wykluczyć, że sąd ten zajmie stanowisko, że opodatkowaniu podlega samo prawo do korzystania ze świadczeń podczas spotkań integracyjnych bez względu na to, czy pracownik faktycznie skorzystał z tych świadczeń i w jakim stopniu. Tak było w uchwale NSA z 24 maja 2010 r. (II FPS 1/10). Wówczas Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się do pakietów medycznych dla pracowników uznając, że stanowią one dla pracowników, uprawnionych do ich wykorzystania, nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 updof. Z tego punktu widzenia należałoby obliczać przychód każdemu pracownikowi w związku z jego udziałem w spotkaniu integracyjnym. W przypadku gdyby zapadło korzystne orzeczenie tego sądu, pracownicy będą mogli rozważyć wystąpienie o stwierdzenie nadpłaty.

Należy jednak uznać, że wątpliwości budzi fakt, czy w przypadku takich imprez w ogóle możemy mówić o nieodpłatnym świadczeniu dla pracownika, skoro obecność na takiej imprezie jest często obowiązkowa i ma ona na celu zwiększenie integracji pracowników, co w konsekwencji może przyczynić się do zwiększenia przychodów pracodawcy. Pracodawca tym samym nie organizuje tych imprez dla prywatnej rozrywki pracowników, lecz są one związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem. Natomiast w przypadku pakietów medycznych cel związany z ochroną zdrowia danej osoby ma charakter znacznie bardziej indywidualny i prywatny. Dlatego uzasadnione byłoby nieobliczanie przychodu z tytułu imprez integracyjnych. Może to być jednak powód sporów z organami podatkowymi, przynajmniej do czasu wydania przez Naczelny Sąd Administracyjny korzystnej dla pracowników uchwały w tym względzie.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 18 ust. 1 i art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Zaliczając świadczenie wynikające ze spotkania integracyjnego do przychodów pracownika należy je również uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

WAŻNE!
Jeżeli pracodawca ustali koszt spotkania integracyjnego na jednego uczestnika i zaliczy go do przychodu opodatkowanego pracownika, to powinien od niego odprowadzić również składki.

Koszty pracodawcy

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (art. 15 ust. 1 updop, art. 22 ust. 1 updof). Spotkania pracowników organizowane przez pracodawcę służą ich integracji, jeżeli mają taki charakter, w tym akcentowana jest w nich rola firmy. W niektórych firmach jest to jedna z nielicznych okazji, aby wszyscy pracownicy mogli spotkać się w jednym miejscu, jeżeli np. firma ma oddziały w różnych miastach. Zresztą nawet gdy spotkania te odbywają się w gronie osób pracujących ze sobą na co dzień, to ich skutkiem może być pogłębienie więzi między pracownikami, jak i pracowników z firmą, co zwiększa integrację zespołu i motywację pracowników, a tym samym może wpływać na zwiększenie przychodów firmy. W konsekwencji wydatki poniesione na organizację takiego spotkania mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Powyższe wydatki nie są wydatkami na działalność socjalną (wydatki na działalność socjalną nie stanowią kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 45 updop, art. 23 ust. 1 pkt 42 updof). Działalność socjalna nie może bowiem odnosić się do wszystkich pracowników, ale jej istotą jest zindywidualizowana pomoc przyznawana w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.

Szkolenie pracowników w dzień wolny od pracy >>

Należy jednak udokumentować

Aby wykazać przed organami charakter integracyjny spotkania, należy mieć na uwadze udokumentowanie tego. Takimi dowodami mogą być m.in. program spotkania czy lista osób w nim uczestniczących. Warto też pomyśleć o dokumentacji fotograficznej, która np. może być później eksponowana w firmie. Można też wprowadzić pewne elementy podsumowujące działalność firmy, np. w części wstępnej inicjującej spotkanie, w której wypowiadaliby się przedstawiciele zarządu firmy o dokonaniach lub planach firmy.

Według interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 maja 2008 r. (sygn. ITPB3/423-101/08/MK), „celem udokumentowania racjonalności poniesionych wydatków w aspekcie postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, obok dowodów księgowych, zasadne jest sporządzenie dokumentacji, z której jednoznacznie będzie wynikać charakter danego spotkania (np. przykładowy program imprezy integracyjnej przygotowany przez osoby odpowiedzialne za organizację spotkania), zakres zrealizowanej usługi gastronomicznej oraz że zostało ono skierowane wyłącznie do pracowników, np. poprzez sporządzenie listy obecności. (...) Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów oraz które mają związek z prowadzoną działalnością. Kosztami takimi niewątpliwie są również tzw. koszty pracownicze, które obejmują nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, nagrody czy wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji, ale również wydatki na organizację imprez okolicznościowych dla pracowników, których celem jest poprawa atmosfery w pracy i w konsekwencji większa motywacja i efektywność w pracy”.

Natomiast Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 29 stycznia 2010 r. (sygn. ITPB3/423-723/09/MK) stwierdziła, że „przedsiębiorca, organizując dla pracowników określoną imprezę, musi jako cel tej imprezy przyjąć zintegrowanie pracowników z firmą oraz między sobą, poprawę atmosfery pracy, wzrost motywacji w zakresie wykonywania obowiązków pracowniczych. Jeżeli nie przyjmie takiego celu, to samo spotkanie polegające na konsumpcji nie będzie kosztem uzyskania przychodów. Z takiego spotkania musi wynikać wprost cel motywacyjno-integracyjny dla pracowników, a nie konsumpcja lub przebywanie w swojej obecności jako cel sam w sobie. Przykładem może być nagradzanie na takim spotkaniu osób, które wyróżniają się w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych itp. W takim przypadku można przyjąć, że między prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą oraz wydatkami ponoszonymi, nawet w sposób pośredni, na lepszą, bardziej wydajną pracę pracowników, a przez to na zwiększenie przychodów osiąganych przez przedsiębiorcę, istnieją określone związki”.

Podstawa prawna:

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ELPIGAZ

ELPIGAZ jest czołowym producentem i dostawcą nowoczesnych rozwiązań dla motoryzacji w zakresie gazowych układów zasilania pojazdów, zbiorników LPG i ciśnieniowych zbiorników powietrza.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK