| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Świadczenia z ZFŚS dla byłych pracowników

Świadczenia z ZFŚS dla byłych pracowników

Świadczenia socjalne byli pracownicy otrzymują z ostatniego zakładu pracy, w którym pracowali bezpośrednio przed przejściem na emeryturę.

Likwidacja zakładu niekorzystna dla byłych pracowników

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ma charakter powszechny i uniwersalny, gdyż zaniechanie dokonywania odpisów może wynikać tylko z niezatrudniania pracowników. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nakłada na każdego pracodawcę zatrudniającego według stanu na dzień 1 stycznia danego roku 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty obowiązek utworzenia funduszu. Jedynie, w sytuacji gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jest zwolniony z obowiązku tworzenia funduszu świadczeń socjalnych.

Tworzenie i funkcjonowanie funduszu jest więc niezależne od zmian dotyczących pracodawcy, a w szczególności jego przekształcenia, likwidacji czy upadłości.

WAŻNE!
W razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę ten ostatni przejmuje nie tylko pracowników, ale również środki pieniężne, należności i zobowiązania funduszu pracodawcy przekazującego.

Przejęcie pracowników przez nowego pracodawcę nie oznacza przejęcia byłych pracowników zakładu pracy, który przestał istnieć. Obowiązujące przepisy nie regulują tego, czy emeryt lub rencista zlikwidowanego zakładu pracy może korzystać z funduszu socjalnego utworzonego przez przejmującego pracodawcę w zupełnie innym zakładzie pracy, w którym emeryt lub rencista nigdy nie był zatrudniony. Jeżeli więc z postanowień umowy, na podstawie której doszło do zbycia mienia zlikwidowanego zakładu pracy na rzecz nabywcy, ani z przepisów układu zbiorowego pracy nie wynikają takie uprawnienia, to emerytowi lub renciście – byłemu pracownikowi zlikwidowanego zakładu nie przysługuje prawo do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych u nowego pracodawcy.

Decyduje kryterium socjalne

Pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładowymi organizacjami związkowymi ustala warunki korzystania przez byłych pracowników zakładu z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Środki z tego funduszu mogą być przeznaczone wyłącznie na:

  • usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku,
  • działalność oświatową,
  • działalność sportowo-rekreacyjną,
  • udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także
  • udzielanie zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Pracodawca nie może ustalić warunków według wybranych przez siebie kryteriów, z pominięciem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Kryterium socjalne jest przesłanką decydującą o tym, na jaką pomoc socjalną z byłego zakładu pracy mogą liczyć emeryci i renciści. Jest to logiczną konsekwencją faktu, że sytuacja materialna emerytów i rencistów oraz ich rodzin zawsze różni się, a celem funduszu świadczeń socjalnych jest przecież niwelowanie tych różnic.

Czy z zfśs można sfinansować pracownikom wejściówki do kina >>

WAŻNE!
Związki zawodowe mają prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o zwrot funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub w sytuacji rozdysponowania tych kwot bez uzgodnienia z tymi związkami.

Przykład
Pracodawca uzależnił wysokość talonów na święta przysługujących byłym pracownikom zakładu pracy od ich zakładowego stażu pracy.

Posłużenie się tym kryterium przez pracodawcę było niedopuszczalne, gdyż okoliczność, w jakiej wysokości osoby uprawnione otrzymają przedmiotowe talony, powinna wynikać jedynie z ich sytuacji materialnej.

Uzależnienie przyznawania świadczeń socjalnych od kryteriów całkowicie oderwanych od sytuacji materialnej uprawnionych lub nieuwzględnienie w ogóle kryterium socjalnego w regulaminie oznacza wydatkowanie środków z funduszu socjalnego niezgodnie z ustawą.

Podstawa prawna:

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Jakubowska-Gregier

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK