| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Koszty sądowe w sprawach pracowniczych

Koszty sądowe w sprawach pracowniczych

Spór sądowy z pracownikiem może być dla pracodawcy bardzo kosztowny, gdyż w razie przegranej będzie musiał pokryć wszystkie koszty sądowe. W niektórych przypadkach sąd może zwolnić pracodawcę z ponoszenia tych kosztów, np. z powodu złej sytuacji finansowej.

Należy zaznaczyć, że pracodawca może żądać zwolnienia go od kosztów sądowych, jeśli np. ze względu na złą sytuację ekonomiczną firmy nie ma środków na pokrycie opłat lub wydatków sądowych.

Obciążenie pracodawcy w przypadku uwzględnienia powództwa pracownika

W razie uwzględnienia powództwa pracownika (np. zasądzenia na jego rzecz dochodzonego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych lub odszkodowania za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę) sąd dokonuje także rozliczenia kosztów sądowych powstałych w sprawie i na podstawie art. 113 ust. 1 ww. ustawy zobowiązany jest obciążyć pracodawcę tymi kosztami sądowymi, których nie musiał uiścić pracownik.

Sąd stosuje tu w sposób odpowiedni zasady obowiązujące przy rozliczaniu kosztów procesu, które zawarte są w art. 98–110 k.p.c. Podstawowe znaczenie ma tu art. 98 § 1 k.p.c., według którego strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Przepis ten wyraża zasadę odpowiedzialności za wynik procesu, według której – kto przegrywa, ten płaci koszty. Przy czym za stronę wygrywającą można także uznać stronę, która przegrała proces tylko w niewielkiej części (art. 100 k.p.c.). Przykładowo, za stronę wygrywającą może być uznany pracownik, który wygrał sprawę o ekwiwalent za niewykorzystany urlop, bo sąd zasądził na jego rzecz kwotę tego ekwiwalentu, a przegrał sprawę tylko w części dotyczącej odsetek odnośnie tej kwoty, gdyż sąd przyjął inną datę wymagalności tego świadczenia niż wskazana w pozwie. W takim przypadku sąd również może obciążyć pracodawcę kosztami sądowymi, od których zwolniony był pracownik.

Czy sąd pracy sam przekaże sprawę złożoną do niewłaściwego miejscowo sądu >>

Obciążenia kosztami sądowymi sąd dokonuje w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, czyli zwykle w wyroku, ewentualnie w postanowieniu. Stanowić to może dla przegrywającego pracodawcy dodatkową dolegliwość finansową. Będzie musiał zapłacić na rzecz sądu często znaczne kwoty opłat i wydatków, od których był zwolniony procesujący się z nim pracownik. Najczęściej będzie to kwota nieuiszczonej przez pracownika opłaty od pozwu wynosząca 5% wartości przedmiotu sporu.

Przykład
Adam Z. złożył do sądu pracy pozew o zapłatę kwoty 24 000 zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz odprawy pieniężnej. Wskazywał, że pracodawca nie zapłacił mu należnego wynagrodzenia oraz odprawy, mimo że wielokrotnie występował on o ich zapłatę. Sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego uwzględnił jego powództwo w całości i zasądził tę kwotę od pozwanego pracodawcy oraz obciążył go kosztami sądowymi w kwocie 1200 zł (opłata od pozwu w wysokości 5% z 24 000 zł), których to kosztów nie musiał uiścić Adam Z.

W razie przegrania procesu pracodawca nie będzie zobowiązany jedynie do uiszczenia opłat od takich pism, jak: apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna czy skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Tak też wskazywał Sąd Najwyższy w uchwale z 5 marca 2007 r. (I PZP 1/07), stwierdzając, że sąd w orzeczeniu kończącym w instancji sprawę z zakresu prawa pracy, w której wartość przedmiotu sporu nie przewyższa kwoty 50 000 zł: obciąży pozwanego pracodawcę na zasadach określonych w art. 113 ust. 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – kosztami sądowymi, których nie miał obowiązku uiścić pracownik wnoszący powództwo lub odwołanie do sądu (art. 96 ust. 1 pkt 4 tej ustawy); z wyłączeniem opłat od pism wymienionych w art. 35 ust. 1 zdanie pierwsze tej ustawy.

Podstawa prawa:

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK