| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Współpraca cywilnoprawna z byłym pracodawcą

Współpraca cywilnoprawna z byłym pracodawcą

Strony zawieranych umów cywilnoprawnych mają w zasadzie nieograniczoną dowolność kształtowania wzajemnych praw i obowiązków. Treść takiej umowy musi m.in. odpowiadać woli stron oraz nie może sprzeciwiać się przepisom prawa.

Jeżeli jednak umowa cywilnoprawna nie zawiera postanowień charakterystycznych dla stosunku pracy, nie może być mowy o obejściu przepisów prawa w zakresie zawierania umów o pracę. Podobnie nie można mówić o zawarciu umowy o pracę w sytuacji wprowadzenia do umowy cywilnoprawnej postanowienia dotyczącego np. obowiązku odpracowania dnia, w którym praca nie była wykonywana, czy dopuszczenia możliwości realizacji zadań przez inną osobę niebędącą stroną stosunku cywilnoprawnego.

WAŻNE!
Niektóre z postanowień właściwych dla umowy o pracę mogą pojawiać się w umowie cywilnoprawnej, byleby w niej nie przeważały. Jeżeli umowa ma równocześnie cechy charakterystyczne dla wykonywania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, to dla oceny rodzaju stosunku prawnego decydujące jest ustalenie, które z tych cech mają charakter przeważający.

Jeśli strony zawarły umowę cywilnoprawną, która odpowiadała ich woli i której treść nie może być negowana przez powołanie się na art. 22 § 11 k.p., to umowa ta jest w pełni wiążąca.

Należy też podkreślić, że zatrudnianie pracowników poza normalnym czasem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (w tym także na podstawie umowy o dzieło) przy pracach tego samego rodzaju co objęte stosunkiem pracy stanowi obejście przepisów o czasie pracy w godzinach nadliczbowych, nawet gdyby pracownicy byli doraźnie zainteresowani wykonywaniem tego zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych (uchwała SN z 12 kwietnia 1994 r., I PZP 13/94).

Uprawnienia pracownicze osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej

Zakres uprawnień przysługujących pracownikom wyznaczają w głównej mierze przepisy Kodeksu pracy. Podstawowym profitem z tytułu zatrudnienia jest otrzymywanie wynagrodzenia odpowiadającego rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, wysokości ustalonej przez pracodawcę z pracownikiem.

Czy zleceniobiorca jest zobowiązany do sporządzenia raportu z wykonanego zlecenia >>

Ponadto z tytułu wykonywanej pracy pracownikowi mogą być przyznawane różnego rodzaju premie regulaminowe czy uznaniowe, nagrody oraz inne dodatki do wynagrodzenia, jak np. za pracę w porze nocnej czy nadgodziny, również może on korzystać ze środków przeznaczonych na finansowanie działalności socjalnej na rzecz pracowników, zgromadzonych na koncie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Z uwagi na zasadę swobody zawierania i kształtowania treści stosunków cywilnoprawnych strony zawieranych umów mają w zasadzie nieograniczoną dowolność kształtowania wzajemnych praw i obowiązków.

Treść umowy cywilnoprawnej musi jedynie odpowiadać woli stron oraz nie może sprzeciwiać się właściwości danego stosunku prawnego, przepisom prawa i zasadom współżycia społecznego.

Dotyczy to także zakresu uprawnień przyznawanych osobie, która ma świadczyć pracę dla byłego pracodawcy. Nie ma przeszkód prawnych, aby przyznał on byłemu pracownikowi takie same uprawnienia jak przewidziane przepisami prawa pracy, jednak z tym zastrzeżeniem, że musi pamiętać, wyznaczając treść umowy cywilnoprawnej, aby nie nadać jej kształtu umowy o pracę.

WAŻNE!
Określenie godzinowej stawki wynagrodzenia nie przesądza o tym, że strony łączy umowa o pracę (wyrok SN z 5 grudnia 2000 r., I PKN 133/2000).

Niezależnie od treści samej umowy cywilnoprawnej prawo do korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych może zostać rozszerzone przez pracodawcę na osoby świadczące pracę na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy. Jednak przyznanie takiego uprawnienia zależy od jednostronnej decyzji pracodawcy i były pracownik nie ma możliwości wywierania wpływu na jej podjęcie, w odróżnieniu od zakresu innych uprawnień, których przyznanie (rodzaj i wysokość) może negocjować podczas zawierania stosunku cywilnoprawnego lub w czasie jego trwania.

Podstawa prawna:

  • art. 22, 78 Kodeksu pracy,
  • art. 3531 Kodeksu cywilnego,
  • wyroki Sądu Najwyższego z:
    – 7 kwietnia 1999 r. (I PKN 642/98, OSNP 2000/11/417),
    – 5 grudnia 2000 r. (I PKN 133/2000, OSNP 2002/14/326).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK