| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Uposażenie za zakaz konkurencji

Uposażenie za zakaz konkurencji

W umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy musi być zawarta wysokość odszkodowania. Kwota ta nie może być niższa niż 25% ostatniej pensji pracownika.

W sytuacji gdy pracodawca zawiera z obecnym pracownikiem umowę o zakazie konkurencji na okres po ustaniu zatrudnienia, trudno jest przewidzieć kwotową wysokość odszkodowania. Dlatego też najbezpieczniej jest ustalić ją nie w konkretnej kwocie, ale w procentach, np. 30% ostatniej wypłaty.

WAŻNE!
Jeśli pracodawca nie będzie wypłacał odszkodowania, nie oznacza to, że automatycznie umowa przestanie obowiązywać. Były pracownik nadal będzie musiał powstrzymać się od prowadzenia działalności konkurencyjnej, ale będzie mógł wystąpić do sądu i żądać wypłaty odszkodowania (uchwała SN z 11 kwietnia 2001 r., III ZP 7/01).

Kara umowna

W umowie o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia można zawrzeć klauzulę, zgodnie z którą w razie złamania przez pracownika postanowień umowy, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz pracodawcy stosownej kary umownej (wyrok SN z 10 października 2003 r., I PK 528/02). Wysokość kary umownej nie może się jednak w sposób rażący różnić od wysokości odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji (wyrok SN z 27 stycznia 2004 r., I PK 222/03).

Nieuczciwa konkurencja

Niezależnie od odpowiedzialności określonej w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy pracownik ponosi także konsekwencje tzw. czynów nieuczciwej konkurencji, których dopuścił się wobec pracodawcy (wyrok SN z 8 sierpnia 2007 r., II PK 45/07). Za czyny takie można uznać w szczególności nakłanianie osób pracujących w zakładzie (tj. pracowników, zleceniobiorców itd.) do niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków bądź do rozwiązania umowy – w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim (np. konkurencyjnemu przedsiębiorcy) albo szkodzenia firmie.

Skutki złamania przez pracownika zakazu konkurencji >>

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji pracodawca może m.in. żądać:

 • zaniechania niedozwolonych działań,
 • usunięcia skutków tych działań,
 • naprawienia wyrządzonej szkody,
 • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Wygaśnięcie i rozwiązanie umowy

W przypadku zawarcia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy umowa ta wygasa z upływem okresu, na jaki została zawarta, a także z chwilą śmierci pracownika.

Natomiast rozwiązanie umowy przed upływem terminu, na jaki została zawarta, jest możliwe w następujących przypadkach:

 • za porozumieniem stron,
 • jeżeli zawarto w niej klauzulę o wypowiedzeniu z zastrzeżeniem określonego terminu wypowiedzenia,
 • jeżeli ustały przyczyny jej zawarcia, np. na skutek ujawnienia chronionych informacji, zmian technologicznych lub prawnych,
 • gdy pracodawca nie wypłaca pracownikowi należnego mu odszkodowania.

Jeżeli pracodawca dojdzie do wniosku, że informacje dotyczące firmy, które posiada były pracownik, nie są już informacjami chronionymi, może złożyć oświadczenie o ustaniu obowiązywania zakazu konkurencji. Niemniej jednak oświadczenie takie nie zwalnia pracodawcy od zapłaty odszkodowania należnego pracownikowi do końca trwania uprzednio zawartego zakazu konkurencji.

W sytuacji gdy pracodawca w ogóle zaprzestał wypłaty odszkodowania, pracownikowi będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę odszkodowania w całości. Należy jednak zwrócić uwagę, że chodzi tu o sytuacje, w których pracodawca w pełni zaprzestaje wypłaty odszkodowania. Opóźnienie w zapłacie rat nie może być traktowane jako niewywiązywanie się z obowiązku.

Podstawa prawna:

 • art. 1011–1013 Kodeksu pracy,
 • orzecznictwo Sądu Najwyższego:
  – wyrok z 10 października 2002 r. (I PKN 560/01, OSNP – wkł. 2003/3/8),
  – uchwała z 3 grudnia 2003 r. (III PZP 16/03, OSNP 2004/7/116),
  – uchwała z 11 kwietnia 2001 r. (III ZP 7/01, OSNP 2002/7/155),
  – wyrok z 10 października 2003 r. (I PK 528/02, OSNP 2004/19/336),
  – wyrok z 27 stycznia 2004 r. (I PK 222/03, PiZS 2006/8/31),
  – wyrok z 8 sierpnia 2007 r. (II PK 45/07, niepubl.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Słodzińska - Wawrzonek

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym i rodzinnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK