| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Ustalanie reprezentatywności organizacji związkowych

Ustalanie reprezentatywności organizacji związkowych

O reprezentatywności zakładowej organizacji związkowej decyduje sąd rejonowy. Zastrzeżenia co do reprezentatywności tej organizacji mogą zgłaszać m.in. inne zakładowe organizacje związkowe, które uczestniczą w rokowaniach dotyczących zawarcia układu zakładowego.

Odwołania do ustawy o Trójstronnej Komisji

Do kryterium reprezentatywności określanego zgodnie z ustawą odwołują się także inne ustawy.

Reprezentatywne organizacje związkowe są uprawnione m.in. do:

  • przedstawiania kandydatów do Rady Ochrony Pracy, pełniącej zadania określone w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy (art. 7 ust. 4 ustawy o PIP),
  • opiniowania założeń i projektów aktów prawnych oraz dokumentów konsultacyjnych i projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, a ponadto do występowania z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego w zakresie spraw objętych zadaniami związku zawodowego,
  • wskazywania przedstawicieli do Naczelnej Rady Zatrudnienia oraz wojewódzkich i powiatowych rad zatrudnienia, pełniących zadania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • wskazywania przedstawicieli do Rady Statystyki, pełniącej zadania określone w ustawie o statystyce publicznej,
  • wskazywania przedstawicieli do Rady Nadzorczej PFRON, a ponadto do Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych, pełniącej zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • wskazywania przedstawicieli do Rady Nadzorczej ZUS, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.

Reprezentatywność w prawie układowym

Kryteria reprezentatywności na potrzeby ustalenia uprawnienia do negocjowania i zawierania zakładowego i ponadzakadowego układu zbiorowego pracy zawiera także Kodeks pracy.

Wystąpienie pracodawcy o udostępnienie imiennej listy związkowców >>

W rokowaniach w sprawie zawarcia układu zbiorowego pracy musi uczestniczyć co najmniej jedna reprezentatywna organizacja związkowa, wówczas gdy do rokowań przystąpiły tylko niektóre z organizacji związkowych uprawnionych do reprezentowania pracowników, dla których układ ma być zawarty.

Reprezentatywną organizacją związkową jest ponadzakładowa organizacja związkowa:

  • reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
  • zrzeszająca co najmniej 10% ogółu pracowników objętych zakresem działania statutu, nie mniej jednak niż 10 000 pracowników,
  • zrzeszająca największą liczbę pracowników, dla których ma być zawarty określony układ ponadzakładowy.

Z mocy prawa reprezentatywne stają się także ogólnokrajowe związki zawodowe i zrzeszenia (federacje) związków zawodowych, jeśli wchodzą w skład reprezentatywnej ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej (konfederacji). Reprezentatywność uzyskaną dzięki przynależności do większych struktur można utracić w sytuacji opisanej w art. 24114a § 2 k.p.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »