| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Nagroda jubileuszowa

Nagroda jubileuszowa

Pracodawcy nie mają obowiązku wypłacania nagród jubileuszowych, nie jest to bowiem świadczenie powszechne ze stosunku pracy. Wielu pracodawców w przepisach pozakodeksowych przewiduje jednak taki bonus.

Pracownik jest zobowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak odpowiedniej dokumentacji.

W sprawie nagród jubileuszowych wielokrotnie wypowiadał się również Sąd Najwyższy. Stwierdził on m.in., że gratyfikacja jubileuszowa jest świadczeniem fakultatywnym i przepisy płacowe mogą kształtować do niej prawo w sposób samodzielny i swobodny. Jednak pominięcie przy ustalaniu prawa do gratyfikacji pewnych okresów pozostawania w zatrudnieniu, a uwzględnienie innych wymaga wyraźnej regulacji (wyrok SN z 22 stycznia 2002 r., I PKN 820/00).

Natomiast pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie (uchwała SN z 21 maja 1991 r., I PZP 16/91).

Przepisy wewnętrzne

Warunki przyznawania nagród jubileuszowych mogą też określać przepisy zakładowe, np. regulamin wynagradzania, układ zbiorowy pracy (zakładowy lub ponadzakładowy) czy też wprost umowa o pracę.

Podkreślenia wymaga fakt, że takie regulacje wcale nie muszą szczegółowo określać warunków jej nabycia. W takiej sytuacji mogą znajdować zastosowanie przepisy zarządzenia w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania. Zarządzenie to już nie obowiązuje, w związku z uchyleniem art. 79 k.p., na podstawie którego było wydane, jednak nadal stosuje się je posiłkowo do czasu objęcia pracowników, których te przepisy dotyczyły, postanowieniami układu zbiorowego pracy lub innymi przepisami prawa pracy. Zarządzenie nie może stanowić samodzielnej podstawy do wypłacenia pracownikowi nagrody jubileuszowej. Określa ono jedynie zasady do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej albo jej wypłaty.

Prawo do nagrody jubileuszowej >>

Przykład

Pracodawca uregulował zasady nabywania prawa do nagrody jubileuszowej w następujący sposób:

1. Pracownikom za wieloletnią pracę przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości procentowej wynagrodzenia miesięcznego:

  • 75% po 5 latach pracy,
  • 100% po 10 latach pracy,
  • 150% po 15 latach pracy,
  • 200% po 20 latach pracy,
  • 300% po 25 latach pracy.

2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia.

3. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

4. Pracownicy nabywają prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.

5. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracowników prawa do tej nagrody, nie później niż w dniu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik nabył prawo do nagrody.

6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

7. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Natomiast jeśli żadne z obowiązujących u pracodawcy przepisów nie określa zasady przyznawania nagrody jubileuszowej, pracownik nie ma żadnej możliwości skutecznego jej dochodzenia.

Gdy pracodawca wprowadził nagrodę jubileuszową, pracownikowi (nawet w przypadku zmiany np. regulaminu wynagradzania i wykreślenia zapisów o nagrodach) przysługuje roszczenie o jej wypłatę. Postanowienia mniej korzystne należy wprowadzić w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umów o pracę.

Podstawa prawna:

  • orzeczenia Sądu Najwyższego z:

– 22 stycznia 2002 r. (I PKN 820/00, Pr. Pracy 2002/7–8/49),

– 21 maja 1991 r. (I PZP 16/91, OSNC 1992/1/10).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK