| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Kontrola warunków pracy

Kontrola warunków pracy

Jeżeli inspektor pracy w czasie kontroli stwierdzi i udokumentuje naruszenie przepisów prawa pracy, ma obowiązek zastosowania przewidzianego prawem środka prawnego. Może nim być np. wydanie decyzji (nakazu, zakazu), skierowanie wystąpienia lub wniesienie powództwa.

Naruszeniami przepisów lub zasad bhp będą m.in.:

  • nieudostępnienie pracownikom zatrudnionym na wolnym powietrzu w porze zimowej pomieszczeń ogrzewanych,
  • niezapewnienie w wymaganym zakresie pomieszczeń higienicznosanitarnych,
  • nieoznakowanie stref ochronnych, stref bezpieczeństwa,
  • dopuszczenie do wykonywania pracy pracownika nielegitymującego się aktualnym zaświadczeniem:

– lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku pracy;

– o odbyciu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Termin wykonania decyzji nakazującej usunięcie uchybień może być przez inspektora pracy określony alternatywnie przez:

  • wskazanie daty ścisłej, np. do 22 lutego 2010 r.,
  • nadanie nakazowi rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 108 § 1 k.p.a.).

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności jest możliwe pod warunkiem, że jest to konieczne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

Udostępnianie przez pracodawcę danych osobowych pracownika >>

Inspektor pracy nie jest uprawniony do wskazywania sposobu, w jaki zastany stan faktyczny ma być doprowadzony do poziomu zgodnego z prawem lub zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wybór sposobu realizacji nakazu należy wyłącznie do podmiotu kontrolowanego będącego adresatem decyzji nakazowej.

Przykład

W pomieszczeniu magazynu wyrobów gotowych nr 105 umieścić informację o dopuszczalnym obciążeniu stropów.

Podstawa prawna:

  • art. 11 pkt 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (DzU nr 89, poz. 589 ze zm.),
  • art. 214 § 2 Kodeksu pracy,
  • § 17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Termin wykonania: nakazowi nadaję rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, ponieważ jest to konieczne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »