| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Czasowa zmiana warunków wynagradzania

Czasowa zmiana warunków wynagradzania

Zmiana warunków wynagrodzenia może zostać dokonana w drodze porozumienia pracodawcy z pracownikami. Warunkiem zawarcia takiego porozumienia jest zła sytuacja finansowa pracodawcy.

Porozumienie zawiera pracodawca i reprezentująca pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie zawiera pracodawca i przedstawiciele pracowników wyłonieni w trybie przyjętym u tego pracodawcy (art. 91 § 2 k.p.). Przywołany przepis wskazuje, że pracowników w pierwszej kolejności przy zawieraniu takiego porozumienia reprezentuje działająca u pracodawcy organizacja związkowa. Jeżeli jednak nie ma takiej organizacji, porozumienie to może zawrzeć pracodawca z przedstawicielstwem pracowników wyłonionym w trybie przyjętym u tego pracodawcy. Ustawodawca nie wskazał wyraźnie trybu wyłonienia takiego przedstawicielstwa, jeżeli w danym zakładzie pracy brak jest w tym zakresie przyjętego zwyczaju. Można domniemywać, że dopuszczalnym sposobem byłyby wybory reprezentantów załogi w drodze np. głosowania.

Przykład

Pracodawca w wyniku zmniejszenia zamówień w czasie kryzysu zwrócił się do działającej w jego zakładzie pracy organizacji związkowej z propozycją zawarcia porozumienia w trybie art. 91 k.p. i zawieszeniu na okres 2 lat wypłacania przewidzianych w regulaminie wynagradzania dodatków: stażowego i funkcyjnego. Wskazał jednocześnie, że brak takiego porozumienia będzie skutkować koniecznością dokonania zwolnień grupowych. Po analizie dostarczonych przez pracodawcę dokumentów finansowych zakładu organizacja związkowa wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia.

WAŻNE!

Porozumienie w trybie art. 91 k.p. może dotyczyć jedynie praw i obowiązków stron stosunku pracy wynikających z regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania czy innych porozumień zbiorowych.

Porozumienie nie może dotyczyć praw i obowiązków stron stosunku pracy wynikających z Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych. Oprócz Kodeksu pracy, ustaw oraz aktów wykonawczych (rozporządzeń) porozumienie nie może dotyczyć praw i obowiązków stron stosunku pracy wynikających także z ratyfikowanych umów międzynarodowych.

Kiedy konieczne jest wypowiedzenie zmieniające>>

Okres zawieszenia nie może trwać dłużej niż 3 lata. Zawarte porozumienie pracodawca ma obowiązek przekazać do wiadomości właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy (art. 91 § 4 k.p.).

Porozumienie w trybie art. 231a k.p.

Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, nieobjętego układem zbiorowym pracy lub zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, może być zawarte porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami w zakresie i przez czas ustalony w porozumieniu (art. 231a § 1 k.p.).

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »