| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna jest świadczeniem jednorazowym i powinna być wypłacona w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Pracownikowi przysługuje jedna odprawa podczas trwania całej kariery zawodowej. Jest ona bowiem świadczeniem jednorazowym.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania odprawy emerytalnej jest rozwiązanie stosunku pracy. Niemniej jednak pracownik nie ma obowiązku rozwiązywania stosunku pracy z chwilą uzyskania uprawnień emerytalnych i może go nadal kontynuować. Co więcej obowiązujące od 8 stycznia 2009 r. przepisy, które znowelizowały ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, pozwalają pracownikowi na jednoczesne pobieranie emerytury i wynagrodzenia za pracę, bez konieczności rozwiązywania stosunku pracy. W takiej sytuacji mogą pojawić się wątpliwości, czy pracownikowi, który nie rozwiąże stosunku pracy i będzie pobierał emeryturę, należy się odprawa emerytalna. Jeśli tak, kiedy pracodawca będzie zobowiązany do jej wypłaty. Należy przyjąć za najbardziej prawdopodobne te poglądy, które wskazują, że odprawa emerytalna będzie przysługiwała pracownikowi dopiero po ustaniu stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. Pracownik nie może być bowiem pozbawiony uprawnienia przysługującego mu na mocy przepisów kodeksowych.

Roszczenie o wypłatę odprawy ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie to stało się wymagalne.

WAŻNE!

Od odprawy emerytalnej nie należy odprowadzać składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdyż nie stanowi ona podstawy wymiaru składek (§ 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe). Dotyczy to również sytuacji, gdy pracodawca wypłacił odprawę w wyższej wysokości niż wynika to z przepisów kodeksowych. Odprawa podlega natomiast opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Obliczanie odprawy

Ustalając wysokość odprawy emerytalnej, stosuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Przy ustalaniu wysokości odprawy emerytalnej należy:

  • ustalić średnie miesięczne wynagrodzenie, zgodnie z § 14–17 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, zwanego dalej rozporządzeniem,
  • nie dokonywać działań przewidzianych w § 18 i 19 rozporządzenia (m.in. nie stosuje się współczynnika ekwiwalentowego).

W przypadku gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości, to stałe składniki wynagrodzenia uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do odprawy.

Jeżeli na wynagrodzenie pracownika składają się elementy zmienne za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc (np. premia), to składniki uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy przyjmuje się w przeciętnej wysokości z tego okresu. Gdy pracownik nie przepracował pełnego okresu 3 miesięcy, wówczas wynagrodzenie faktycznie uzyskane przez niego w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które ono przysługiwało, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Natomiast jeżeli pracownik otrzymuje składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, to w przypadku gdy zostały wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy, uwzględnia się je w średniej wysokości z tego okresu.

Przykład

Umowa o pracę została rozwiązana 30 czerwca 2009 r. w związku z przejściem pracownika na emeryturę. Pracodawca jest zobowiązany do naliczenia i wypłaty odprawy emerytalnej w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie pracownika składało się z:

● wynagrodzenia zasadniczego w stałej wysokości – 2500 zł,

● dodatku stażowego w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego – 500 zł,

● dodatku funkcyjnego – 350 zł.

Stałe składniki wynagrodzenia uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do odprawy, czyli w czerwcu.

Aby obliczyć wysokość odprawy emerytalnej, należy dodać wszystkie składniki wynagrodzenia: 2500 zł + 500 zł + 350 zł = 3350 zł. Kwota ta stanowi wysokość odprawy należnej pracownikowi.

Podstawa prawna:

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK