| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Dodatek za wysługę lat u drugiego pracodawcy

Dodatek za wysługę lat u drugiego pracodawcy

Jednym ze składników wynagrodzenia, który otrzymują nauczyciele szkół publicznych, jest dodatek za wysługę lat. Jest on jednak różnie liczony, gdy nauczyciel podejmuje pracę w kilku placówkach.

Od powyższej zasady ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki, które określił w § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia. Otóż nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się zakończone okresy zatrudnienia.

Przykład

Ten sam nauczyciel, opisany w poprzednim przykładzie, rozpoczął pracę w szkole podstawowej i w gimnazjum, w każdej w wymiarze 1/2 etatu. Łącznie wymiar zatrudnienia tego nauczyciela nie przekracza całego etatu. Dlatego też u obydwu pracodawców wcześniejszy 11-letni okres zatrudnienia zostanie zaliczony do ustalenia wysokości dodatku za wysługę lat.

Od dnia 1 stycznia 2005 r. na prawo do dodatku stażowego nie ma wpływu wymiar zatrudnienia. Oznacza to, że nauczyciel, który podejmuje pierwszą pracę w życiu np. w wymiarze 1/4 etatu, również nabywa prawo do dodatku w 4. roku pracy. Także wcześniejsze okresy zatrudnienia w wymiarze niższym niż 1/2 etatu zaliczane są do okresu zatrudnienia mającego wpływ na wysokość otrzymywanego dodatku stażowego.

Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który przeszedł do pracy w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej na stanowisko wymagające kwalifikacji pedagogicznych, do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy pracy zaliczane do dodatku za wysługę lat w szkole, w której nauczyciel otrzymał urlop bezpłatny na czas zajmowania tego stanowiska.

Reguły wypłacania dodatku

Organy prowadzące szkoły określają zasady wypłacania dodatku za wysługę lat. Jednostki samorządu terytorialnego czynią to corocznie w regulaminach wynagradzania, natomiast dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez organy rządowe robi to minister.

WAŻNE!

Dodatek za wysługę lat nauczyciel otrzymuje za dni pracy i jest on wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia.


W okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy do najczęściej spotykanych zapisów w regulaminach wynagradzania możemy zaliczyć zapis „dodatek za wysługę lat przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego”. Przy takim zapisie nauczyciel w okresie choroby otrzymuje dodatek za wysługę lat.

Regulamin wynagradzania powinien zawierać również zapisy dotyczące wypłaty tego dodatku w związku z upływem kolejnego roku zatrudnienia czy dostarczenia dodatkowych świadectw pracy mających wpływ na jego wysokość.

Zapis ten może brzmieć „dodatek za wysługę lat przysługuje:

  • począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
  • za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca”.

Przepisy rozporządzenia do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat zaliczają inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Takimi okresami są okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium dla osób odbywających staż na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, okresy zatrudnienia obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych, udokumentowane okresy zatrudnienia za granicą repatriantów oraz osób uznanych za repatriantów.

Podstawa prawna:

  • art. 33 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU nr 22, poz. 181 ze zm.).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Rogalski

Ekspert ds. rynku walut w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK