| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Odpowiedzialność pracodawcy za nieopłacone podatki i składki

Odpowiedzialność pracodawcy za nieopłacone podatki i składki

Płatnik to podmiot zobowiązany do obliczenia, pobrania i terminowej wpłaty pobranego podatku. Ponosi on odpowiedzialność za podatek niepobrany lub podatek pobrany, a niewpłacony.

Odpowiedzialność karno-skarbowa

Płatnik, który nie wywiązuje się z obowiązków, podlega odpowiedzialności karnej skarbowej. Należy podkreślić, że takiej odpowiedzialności mogą podlegać tylko osoby fizyczne. Stąd też, jeżeli pracodawcą jest osoba prawna, odpowiedzialność karną poniosą w szczególności te osoby, które są w spółce odpowiedzialne za prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i pobieraniem i wpłacaniem podatków.

Należy pamiętać, że za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

Ponadto na samym płatniku ciąży obowiązek wyznaczenia osoby, do której obowiązków będzie należeć obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot. Płatnik jest w szczególności zobowiązany do zgłoszenia w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty organowi podatkowemu danych takiej osoby (imię, nazwisko i adres).

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na orzeczenie Sądu Najwyższego z 2 lipca 2002 r., w którym stwierdzono: „skoro zarząd spółki prowadzi sprawy tej spółki, a pracami zarządu kieruje jego prezes, to jeżeli nie powierzono spraw spółki jako płatnika podatku od wynagrodzeń osób fizycznych (zaliczek na ten podatek) innemu z członków zarządu albo kierownikowi innej komórki organizacyjnej tej firmy, prezes zarządu spółki jest tą osobą, która zajmuje się jej sprawami gospodarczymi w powyższym zakresie, jeżeli nie dojdzie do wskazania, stosownie do art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa innej jeszcze osoby odpowiedzialnej za czynności spółki jako płatnika podatku”.

WAŻNE!

Osoba wyznaczona nie ponosi odpowiedzialności majątkowej ciążącej na płatniku za niepobrane lub nieodprowadzone podatki, nie ona jest bowiem płatnikiem tego podatku.

Podobnie osoba, która w ramach jednostki organizacyjnej jest zobowiązana do wyznaczenia osoby, do której obowiązków będzie należeć obliczanie, pobieranie i terminowe wpłacanie kwot podatków nie odpowiada (majątkowo) jak płatnik podatku w sytuacji, gdy obowiązku takiego nie wykona.

Charakter odpowiedzialności

W prawie podatkowym nie występuje solidarna odpowiedzialność płatnika i podatnika za niepobrany podatek (każdy ponosi samodzielną odpowiedzialność za niewykonanie ciążących na nim obowiązków). Odpowiedzialność za niepobranie podatku ponosi wyłącznie płatnik.

Jeżeli płatnik nie pobierze należnego podatku od podatnika i decyzją organu podatkowego będzie zobowiązany do jego zapłaty, to takiej sytuacji nastąpi bezpodstawne wzbogacenie podatnika. W takim przypadku powinien on zwrócić płatnikowi kwotę podatku, której płatnik nie pobrał z jego przychodu.

Zasadą jest, że za podatki (zaliczki) niepobrane od podatnika, mimo takiego obowiązku, odpowiada płatnik a nie podatnik; płatnik ma roszczenie regresowe w stosunku do podatnika, dochodzone na drodze procesu cywilnego (wyrok NSA z 26 kwietnia 2000 r., III SA 833/99). Płatnik może wytoczyć przeciwko podatnikowi powództwo cywilne z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia w trybie art. 405 k.c. W takiej sytuacji należy jednak zdawać sobie sprawę, że na podstawie art. 409 k.c. obowiązek wydania korzyści wygasa, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że - wyzbywając się korzyści - powinien liczyć się z obowiązkiem zwrotu.

Podstawa prawna:

- z 29 listopada 1984 r., SA/Gd 929/84, ONSA 1984/2/115

- z 26 kwietnia 2000 r., III SA 833/99, niepubl.

Polecamy artykuły

Autor:

aplikant adwokacki

Źródło:

INFOR
Rachunkowość Budżetowa764.15 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK