| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Jak ustalać prawo i wypłacać świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego

Jak ustalać prawo i wypłacać świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego

Od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego, które pracownik otrzymał w związku z wypadkiem przy pracy, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne są finansowane z ubezpieczenia wypadkowego, czyli przez ZUS. Natomiast świadczenia wypłaca albo pracodawca, albo ZUS. Kto wypłaca te świadczenia, zależy od tego, czy pracodawca/ZUS jest równocześnie uprawniony do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

(?) W grudniu 2008 r. pracownik miał wypadek przy pracy. W magazynie, w którym pracuje, spadła na niego półka z towarem. Za grudzień 2008 r. w styczniu br. wypłaciliśmy mu wynagrodzenie chorobowe, ponieważ nie został jeszcze przygotowany protokół powypadkowy. Wynagrodzenie chorobowe wliczyliśmy do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Teraz protokół został zatwierdzony. Uznaliśmy zdarzenie za wypadek przy pracy. W 2008 r. nie byliśmy uprawnieni do wypłaty zasiłków. Od 1 stycznia 2009 r. jesteśmy płatnikiem świadczeń. Czy możemy wypłacać pracownikowi zasiłek chorobowy od 1 stycznia 2009 r.?

Od 1 stycznia 2009 r. płatnikiem zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego dla pracownika nadal będzie ZUS, ponieważ zasiłek chorobowy przysługuje za nieprzerwany okres przed i po 1 stycznia 2009 r. Jeżeli płatnikiem zasiłku 31 grudnia 2008 r. jest ZUS, to od 1 stycznia 2009 r. nadal przez cały nieprzerwany okres zwolnienia lekarskiego zasiłek wypłaca ZUS (art. 61 ust. 4 ustawy zasiłkowej).

W przedstawionej sytuacji powinni Państwo skorygować dokumenty rozliczeniowe za pracownika przekazane do ZUS za grudzień 2008 r. W raporcie ZUS RSA powinni Państwo wskazać kod przerwy 314 - zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, a nie kod przerwy 331 - wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy.

Pracownik za grudzień otrzymał wynagrodzenie chorobowe wypłacone przez firmę (płatnika). Natomiast po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego od dnia wypadku pracownikowi przysługuje zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego. O to, jak rozliczyć wypłacone w grudniu wynagrodzenie chorobowe i należny za ten okres zasiłek chorobowy, powinni Państwo wystąpić do ZUS. ZUS po przeanalizowaniu sprawy wyda decyzję.

Od wynagrodzenia za czas choroby słusznie naliczyli Państwo składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jednak w związku z tym, że pracownik powinien otrzymać zasiłek chorobowy, a nie wynagrodzenie chorobowe, zawyżyli Państwo w grudniu 2008 r. składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Równocześnie zaniżyli Państwo kwotę zaliczki na podatek dochodowy. Dlatego przy korekcie dokumentów za pracownika muszą Państwo pomniejszyć podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne o wypłacone w grudniu 2008 r. wynagrodzenie chorobowe pracownika. Następnie muszą Państwo na nowo ustalić prawidłową podstawę podatku oraz jeszcze raz wyliczyć prawidłowo zaliczkę na podatek za grudzień ub.r.

PRZYKŁAD

W grudniu 2008 r. zakład pracy wypłacił pracownikowi wynagrodzenie chorobowe w wysokości 598,70 zł. Kwotę tę doliczył do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. O kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszył zaliczkę na podatek dochodowy. Pracownik za grudzień miał prawo do wynagrodzenia za pracę w wysokości 2670,25 zł. Po uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy pracodawca skorygował naliczoną w grudniu 2008 r. składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek. Równocześnie pracodawca podwyższył zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego do 100% podstawy wymiaru.

I. Wyliczenie przed korektą

Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawca naliczył od kwoty:

2670,25 zł × 13,71% = 366,09 zł,

2670,25 zł - 366,09 zł = 2304,16 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w grudniu 2008 r.:

(2304,16 zł + 598,70) × 9% = 261,26 zł,

(2304,16 zł + 598,70) × 7,75% = 224,97 zł

Zaliczka na podatek w grudniu 2008 r.:

2304,16 zł + 598,70 zł = 2902,86 zł,

2902,86 zł - 111,25 zł = 2791,61 zł po zaokrągleniu 2792 zł,

(2792 zł × 19%)* - 48,90 zł* = 481,58 zł,

481,58 zł - 224,97 zł = 256,61 zł po zaokrągleniu 257 zł.

II. Wyliczenie po korekcie

Po uznaniu zdarzenia w grudniu 2008 r. za wypadek przy pracy pracodawca w styczniu 2009 r. skorygował składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawca naliczył od kwoty:

2670,25 zł × 13,71% = 366,09 zł,

2670,25 zł - 366,09 zł = 2304,16 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w grudniu 2008 r. po korekcie wynosi 207,37 zł, zgodnie z wyliczeniem:

2304,16 zł × 9% = 207,37 zł,

2304,16 zł × 7,75% = 178,57 zł.

Zaliczka na podatek w grudniu 2008 r. po korekcie wynosi 303 zł, zgodnie z wyliczeniem:

2304,16 zł + 598,70 zł = 2902,86 zł,

2902,86 zł - 111,25 zł = 2791,61 zł, po zaokrągleniu 2792 zł,

(2792 zł × 19%)* - 48,90 zł* = 481,58 zł,

481,58 zł - 178,57 zł = 303,01 zł, po zaokrągleniu 303 zł.

* Od 1 stycznia 2009 r. podatek wynosi 18% podstawy wymiaru, a kwota wolna od podatku 46,33 zł.


(?) W styczniu 2009 r. wypadkowi przy pracy uległ kierowca - kolporter. Do dnia przygotowania listy wypłat (10 lutego 2009 r.) nie zostanie przygotowany protokół powypadkowy. Zespół powypadkowy czeka na dokumenty z Policji, która została wezwana na miejsce wypadku. Trwa dochodzenie w tej sprawie. Pracownik przez 7 dni był w szpitalu, teraz ma zwolnienie poszpitalne. Czy za styczeń br. możemy wypłacić pracownikowi zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego?

Do czasu przygotowania protokołu powypadkowego i podpisania go przez pracodawcę nie mogą Państwo wypłacić pracownikowi świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Mogą Państwo wypłacić pracownikowi wynagrodzenie chorobowe ze środków zakładu pracy w wysokości 80% podstawy wymiaru (art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). W tej wysokości wynagrodzenie chorobowe powinni Państwo wypłacić zarówno za okres szpitalnego, jak i poszpitalnego zwolnienia lekarskiego.

Podstawą do wypłacenia zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego jest protokół powypadkowy i zwolnienie lekarskie. Dopiero na tej podstawie płatnik świadczenia - zakład pracy albo ZUS może wypłacić świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Po zakończeniu podstępowania wyjaśniającego i zatwierdzeniu protokołu powypadkowego powinni Państwo dopłacić pracownikowi różnicę między 80% wynagrodzenia chorobowego a 100% zasiłku chorobowego i skorygować raporty ZUS RSA i ZUS RCA złożone za pracownika za styczeń br. Zgodnie z przepisami, wynagrodzenie chorobowe pracodawca dolicza do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, natomiast składka zdrowotna pomniejsza zaliczkę na podatek dochodowy. Dlatego po uznaniu zdarzenia za wypadek muszą Państwo skorygować zawyżoną składkę zdrowotną oraz zaniżoną zaliczkę na podatek dochodowy.

Nie mogą Państwo również wstrzymać pracownikowi wypłaty świadczeń z tytułu niezdolności do pracy i wypłacić je np. w terminie płatności wynagrodzeń za luty 2009 r., czyli w marcu 2009 r. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest bowiem terminowe wypłacanie wynagrodzeń.

PRZYKŁAD

Pracownik ma zwolnienie lekarskie od 6 do 31 stycznia 2009 r. Wynagrodzenia są wypłacane do 10. dnia następnego miesiąca. Do czasu wypłaty wynagrodzeń za styczeń 2009 r. nie zostało zakończone postępowanie powypadkowe w związku z wypadkiem przy pracy, któremu uległ pracownik. Pracodawca nie może przesunąć wypłaty świadczeń za okres od 6 do 31 stycznia 2009 r. do czasu zakończenia postępowania powypadkowego. W tym przypadku na podstawie zwolnienia lekarskiego pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi wynagrodzenie chorobowe za okres od 6 do 31 stycznia 2009 r. Po uznaniu zdarzenia za wypadek pracodawca musi wyrównać świadczenie wypłacone wcześniej w niższej kwocie niż należna.

(?) W drodze do pracy pracownik złamał nogę i od 19 stycznia 2009 r. jest na zwolnieniu lekarskim. Do dzisiaj nie mamy karty wypadku. Czy możemy pracownikowi wypłacić 100% zasiłku chorobowego?

W związku z wypadkiem w drodze do pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru (art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy zasiłkowej). Jednak do czasu zakończenia postępowania powypadkowego mogą Państwo wypłacić pracownikowi tylko 80% wynagrodzenia/zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego. W związku z wypadkiem w drodze do pracy i z pracy pracownikowi nie przysługuje zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego, lecz z ubezpieczenia chorobowego.

Przed sporządzeniem karty wypadku wypłaty w wysokości 100% podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego mogą dokonać ci pracodawcy, u których w regulaminie wynagradzania jest zapis, że pracownikom przysługuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% podstawy wymiaru. Dlatego tylko ci pracodawcy nie będą musieli, po zakończeniu postępowania powypadkowego, dopłacać pracownikowi różnicy między wypłaconym a należnym świadczeniem.

W związku z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, a po jego wyczerpaniu i zasiłek chorobowy. Wynagrodzenie chorobowe za pierwsze 33 dni zwolnienia lub 14 dni (w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 lat w 2008 r. lub wcześniej) w roku kalendarzowym finansuje pracodawca, a zasiłek chorobowy za kolejne dni - fundusz ubezpieczenia chorobowego.

WAŻNE!

W związku z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy pracownikowi nie przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK