| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Przychody zwolnione ze składek

Przychody zwolnione ze składek

Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia pracowników wchodzą wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.

Wyłączenia

Rozporządzenie składkowe wymienia 32 pozycje przychodów zwolnionych z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Z uwagi na potrzeby niniejszego opracowania zostaną omówione i wskazane przychody pracowników zwolnione ze składek, które w praktyce mają największe znaczenie i są najpowszechniej stosowane.

Do przychodów zwolnionych ze składek na ubezpieczenia społeczne należą m.in.:

Nagrody jubileuszowe

Wyłączeniu ze składek podlegają te nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Warto podkreślić, że nie ma w tym przypadku znaczenia data wypłacenia kolejnych nagród, tj. czy między wypłatą jednej a drugiej nagrody upłynęło 5 lat. O zwolnieniu ze składek decyduje to, że pracownik uzyskał prawo do nagrody jubileuszowej nie wcześniej niż po upływie 5 lat od nabycia prawa do poprzedniej nagrody.

Jeżeli przepisy lub regulacje wewnętrzne obowiązujące u pracodawcy przewidują, że pracownicy nabywają prawo do nagród jubileuszowych częściej niż co 5 lat, nagrody te nie będą podlegały zwolnieniu.

Należy podkreślić, że ze składek są również zwolnione nagrody jubileuszowe:

- wypłacone pracownikowi, który uzyskał prawo do nagrody jubileuszowej w okresie krótszym niż 5 lat od nabycia prawa do poprzedniej nagrody, ponieważ w czasie 5-letniego okresu oczekiwania na następną nagrodę przedstawił dokumenty potwierdzające zatrudnienie, które wcześniej nie było uwzględnione przy ustalaniu prawa do takiej nagrody,

- wypłacone pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody z tytułu upływu kolejnych 5 lat brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, jeżeli rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową albo na rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy.

Zwolnieniem ze składek objęte są również odszkodowania (rekompensaty) wypłacone pracownikom z tytułu likwidacji nagród jubileuszowych, do których pracownicy mieli prawo nie częściej niż co 5 lat.

Odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę

Świadczenie takie jest zwolnione zarówno ze składek na ubezpieczenia społeczne, jak i na ubezpieczenie zdrowotne, bez względu na nazwę tego świadczenia, datę wypłaty oraz jego wysokość - pod warunkiem że świadczenie takie ma związek z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę.

Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacone pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu:

- rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,

- nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia bądź skrócenia okresu jej wypowiedzenia,

- niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Zwolnienie to przysługuje niezależnie od tego, na jakiej podstawie zostało wypłacone (przepisy prawa pracy czy też porozumienie zawarte z pracodawcą), nazwy świadczenia oraz jego wysokości, pod warunkiem że doszło do rozwiązania stosunku pracy.

Odszkodowania wypłacone byłym pracownikom po rozwiązaniu stosunku pracy na podstawie umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w art. 1012k.p.

Trzeba pamiętać, że jeżeli w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy strony nie wskazały wynagrodzenia, jakie będzie przysługiwało byłemu pracownikowi z tego tytułu, pracownikowi i tak będzie się należało na podstawie Kodeksu pracy odszkodowanie w wysokości 25% wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymał przed rozwiązaniem umowy o pracę za okres odpowiadający okresowi, na jaki zawarto zakaz konkurencji.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),
  • rozporządzenie z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.),
  • ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK