| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Jakie są zasady przyznawania pracownikom premii i nagród

Jakie są zasady przyznawania pracownikom premii i nagród

Przyznawanie pracownikom premii lub nagród jest w większości przypadków związane z pozytywną oceną pracodawcy co do szczególnego zaangażowania pracownika w obowiązki służbowe. Brane są wówczas pod uwagę sumienność, staranność i profesjonalizm pracownika w podejściu do wykonywanej pracy.

Opodatkowanie i oskładkowanie premii i nagród

Pracodawca jest zobowiązany do naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia.

Wszelkie premie i nagrody przyznane pracownikowi stanowią dla niego przychód ze stosunku pracy. Dlatego od takiego świadczenia należy naliczyć i odprowadzić składki ZUS, a także potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

PRZYKŁAD

Pracodawca zatrudnia dwóch pracowników, w związku z tym nie posiada w swoim zakładzie pracy regulaminu pracy ani regulaminu wynagradzania. W styczniu 2009 r., przy okazji styczniowej pensji, pracodawca postanowił przyznać każdemu z pracowników premię uznaniową w wysokości 1000 zł za dobre wyniki finansowe firmy. Każdy z pracowników otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2000 zł. W styczniu wynagrodzenie każdego z pracowników wyniesie:

podstawa składki na ubezpieczenia społeczne: 3000 zł,

składka na ubezpieczenia społeczne: 3000 zł × 13,71% = 411,30 zł,

podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3000 zł - 411,30 zł = 2588,70 zł,

koszty uzyskania przychodów: 111,25 zł,

podstawa opodatkowania (po zaokrągleniu): 3000 zł - 411,30 zł - 111,25 zł = 2477,00 zł,

podatek naliczony: (2477,00 zł × 18%) - 46,34 zł = 399,52 zł,

składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia (7,75%): 2588,70 zł × 7,75% = 200,62 zł,

składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%): 2588,70 zł × 9% = 232,98 zł,

podatek do odprowadzenia (po zaokrągleniu): 399,52 zł - 200,62 zł = 199,00 zł,

razem potrącenia: 411,30 zł + 232,98 zł + 199,00 zł = 843,28 zł.

Kwota netto do wypłaty: 2156,72 zł.

Od wyżej wskazanej zasady istnieją wyjątki dotyczące jedynie zwolnienia z oskładkowania niektórych nagród.

Składek na ubezpieczenia społeczne nie nalicza się od nagród jubileuszowych (gratyfikacji), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi co 5 lat. Zwolnione z potrącenia składek na ubezpieczenia społeczne (i zdrowotne) są nagrody jubileuszowe związane ze stażem pracy pracownika, a nie nagrody związane z jubileuszem zakładu pracy (np. z okazji 25-lecia istnienia firmy).

PRZYKŁAD

Pracownikowi w styczniu 2009 r. zgodnie z dołączonymi do akt osobowych świadectwami pracy mija 20 lat stażu pracy. W związku z tym nabywa on prawo do nagrody jubileuszowej zgodnie z obowiązującym w zakładzie pracy układem zbiorowym. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2000 zł. W styczniu razem z wynagrodzeniem zasadniczym została mu także wypłacona nagroda jubileuszowa w kwocie 1000 zł (taka kwota wynika z postanowień wewnątrzzakładowych za 20-letni staż pracy). Oto wynagrodzenie, jakie pracownik otrzyma za styczeń:

podstawa składek na ubezpieczenia społeczne: 2000 zł,

składki na ubezpieczenia społeczne: 2000 zł × 13,71% = 274,20 zł,

podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2000 zł - 274,20 zł = 1725,80 zł,

koszty uzyskania przychodów: 111,25 zł,

podstawa opodatkowania (po zaokrągleniu): 3000 zł - 274,20 zł - 111,25 zł = 2615 zł,

podatek naliczony: (2615 zł × 18%) - 46,34 zł = 450,51 zł,

składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia (7,75%): 1725,80 zł × 7,75% = 133,75 zł,

składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%): 1725,80 zł × 9% = 155,32 zł,

podatek do odprowadzenia (po zaokrągleniu): 450,51 zł - 133,75 zł = 317 zł,

razem potrącenia: 274,20 zł + 155,32 zł + 317 zł = 746,52 zł.

Kwota netto do wypłaty: 2253,48 zł.

Istnieją okoliczności, kiedy w okresie krótszym niż 5 lat nastąpi wypłata kolejnej nagrody jubileuszowej, od której nie będzie trzeba potrącać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Będzie to miało miejsce wówczas, gdy pracownik w okresie wyczekiwania na następną nagrodę jubileuszową uzupełni dokumentację świadczącą o dłuższym stażu pracy uprawniającym do kolejnej nagrody.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagroda ta przysługuje i wypłaca się ją w dniu rozwiązania umowy o pracę. Tak wypłacona nagroda również jest zwolniona z oskładkowania.

To samo dotyczy nagrody wypłaconej w sytuacji, gdy do osiągnięcia kolejnego pięciolecia uprawniającego do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, a pracownik po rozwiązaniu stosunku pracy przechodzi na świadczenie przedemerytalne.

Nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem powszechnym przewidzianym przez Kodeks pracy. Zasady jej wypłacania określają pracodawcy w regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym. Może zdarzyć się sytuacja, że nagrody jubileuszowe zostaną zlikwidowane w wyniku zmiany przepisów wewnątrzzakładowych. Pracodawca może w związku z tym wypłacać pracownikom świadczenie rekompensujące likwidację nagród jubileuszowych przysługujących dotychczas nie częściej niż raz na 5 lat. Takie świadczenie także jest zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Inne nagrody pieniężne (np. roczna, za szczególne osiągnięcia pracownicze) oraz rzeczowe (np. ipod, notes elektroniczny itp.) stanowią dla pracownika przychód, od wartości którego należy potrącić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Zwolnione z oskładkowania są nagrody przyznawane na podstawie przepisów szczególnych, które dotyczą szczególnych osiągnięć i grup zawodowych. Są to nagrody:

• Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w eksporcie,

• przysługujące w przemyśle wydobywczym członkom drużyn ratowniczych (z wyjątkiem specjalistów), bez względu na częstotliwość faktycznej wypłaty,

• za wyniki sportowe - wypłacane przez kluby sportowe i polskie związki sportowe lub za wybitne osiągnięcia sportowe, lub wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej w dziedzinie kultury fizycznej - wypłacane ze środków budżetowych,

• za wynalazczość oraz nagrody za prace badawcze i wdrożeniowe.

Podstawa prawna:

  • art. 772, art. 105 Kodeksu pracy,
  • art. 2-5 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (DzU nr 260, poz. 1080 ze zm.),
  • § 2 ust. 1 pkt 1, pkt 1b rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.),
  • art. 12. ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Maziarz

Adwokat w UK (solicitor)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK