| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Jakie są zasady przyznawania pracownikom premii i nagród

Jakie są zasady przyznawania pracownikom premii i nagród

Przyznawanie pracownikom premii lub nagród jest w większości przypadków związane z pozytywną oceną pracodawcy co do szczególnego zaangażowania pracownika w obowiązki służbowe. Brane są wówczas pod uwagę sumienność, staranność i profesjonalizm pracownika w podejściu do wykonywanej pracy.

Roszczenia pracowników o wypłatę premii i nagród

Możliwość dochodzenia przez pracowników roszczeń o wypłatę premii lub nagród jest ściśle uzależniona od precyzyjności uregulowań dotyczących ich przyznawania przez pracodawcę. Im bardziej szczegółowe zapisy wewnętrzne dotyczące przyznawania pracownikom tych świadczeń, tym łatwiej pracownikowi dochodzić ich wypłaty przed sądem, jeżeli spełnił on kryteria uprawniające do nabycia np. premii.

W związku z tym, że w praktyce odróżnienie premii od nagrody bywa niejednokrotnie trudne, należy przyjąć, że o charakterze danego świadczenia nie decyduje jego nazwa, lecz treść.

Co do zasady, pracownik nie może ubiegać się o przyznanie mu nagrody, która zawsze będzie miała charakter uznaniowy. Dopiero gdy pracodawca przyzna pracownikowi nagrodę (pracownik otrzyma pismo o jej przyznaniu podpisane przez pracodawcę), będzie mu przysługiwało roszczenie o jej wypłatę. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w regulaminie bądź w treści pisma przyznającego nagrodę pracownik będzie mógł wystąpić z pozwem do sądu pracy o wypłatę tej nagrody.

WAŻNE!

Jeśli pracownik otrzyma pismo o przyznaniu nagrody, będzie mu przysługiwało roszczenie o jej wypłatę.

W przypadku premii pracownik po spełnieniu wymagań określonych w przepisach wewnętrznych obowiązujących u danego pracodawcy nabywa roszczenie o wypłatę tej premii. Brak wypłaty daje pracownikowi możliwość dochodzenia tego roszczenia przed sądem pracy. Również wysokość przyznanej pracownikowi premii podlega ocenie sądu. Dlatego warunki przyznawania pracownikom premii muszą być na tyle precyzyjne, by umożliwiać kontrolę prawidłowości ich przyznawania.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - „trzynastka”

Pracownikom zatrudnionym w jednostkach sfery budżetowej na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących przysługuje tzw. trzynastka, tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne należne po spełnieniu określonych warunków. Ze względu na sposób regulacji, m.in. możliwość pozbawienia pracownika tego świadczenia, ma ono pewne cechy nagrody rocznej dla tych pracowników.

Podstawowym warunkiem nabycia prawa do „trzynastki” jest przepracowanie u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym. W takim przypadku pracownik otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości proporcjonalnej do długości pracy w tym roku.

Przepracowanie okresu krótszego niż 6 miesięcy pozbawia pracownika w ogóle prawa do „trzynastki” poza ściśle określonymi w ustawie wyjątkami.

Pracownik mimo przepracowania całego roku nie nabywa prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w przypadkach:

• nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni,

• stawiania się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości,

• wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub służby,

• rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Wysokość „trzynastki” to 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie.

„Trzynastkę” pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi nie później niż do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. Po tej dacie pracownikowi przysługuje roszczenie o wypłatę należnej kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o które pracownik może zwrócić się do sądu pracy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK