| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Zmiany w świadczeniach rodzinnych

Zmiany w świadczeniach rodzinnych

Jedną z przyczyn zmiany przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych było dostosowanie ich do wyroku Trybunału Konstystucyjnego.

Należy zauważyć, że należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ustalająca te należności stała się ostateczna. Bieg przedawnienia przerywa: odroczenie terminu płatności należności, rozłożenie spłaty należności na raty i każda inna czynność zmierzająca do ściągnięcia należności, jeżeli o czynności tej dłużnik został zawiadomiony. Jeżeli od terminu nienależnie pobranych świadczeń upłynęło więcej niż 10 lat - nie jest wydawana decyzja o ich zwrocie. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 6 grudnia 2008 r. została uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 237, poz. 1654). Artykuł 7 tej ustawy wprowadza zmiany w przyznawaniu dodatku z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego oraz w jednorazowej zapomodze z tytułu urodzenia się dziecka.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1 000 zł przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. O przyznanie tego dodatku może ubiegać się także opiekun faktyczny dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli dodatek nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu - dodatek przysługuje na każde dziecko. Przepisy ustawy z 6 grudnia wprowadzają dodatkowy wymóg, który powinna spełnić kobieta ubiegająca się o przyznanie tego dodatku: pozostawania pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim. Minister właściwy do spraw zdrowia - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego - określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej, oraz odpowiedni wzór zaświadczenia.  Wymóg ten nie będzie miał zastosowania do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Czub-Kiełczewska

Specjalista ds. ochrony danych osobowych i informacji niejawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK