| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Leksykon kadrowca > Służba przygotowawcza w służbie cywilnej

Służba przygotowawcza w służbie cywilnej

Pojęcie służby przygotowawczej występuje w prze­pisach o pracownikach samorządowych oraz o służbie cywilnej. Jej celem jest przygotowanie do pracy osoby po raz pierwszy podejmującej zatrud­nienie odpowiednio w służbie cywilnej lub jednost­ce samorządu terytorialnego.

Definicja podstawowa służby

Obowiązki pełnione w określonych godzinach pracy w niektórych instytucjach.

W prawie pracy

W stosunku służby pozostają najczęściej pracow­nicy służb mundurowych, np. policji, straży pożar­nej, wojska, służby więziennej. Są oni zatrudniani na podstawie mianowania.

Służba przygotowawcza

Przez osobę podejmującą pracę po raz pierwszy należy rozumieć:

 • w służbie cywilnej - osobę, która nie była wcześ­niej zatrudniona w służbie cywilnej na czas nie­określony albo nie była zatrudniona na czas określony 12 miesięcy i nie otrzymała pozytyw­nej pierwszej oceny albo nie jest osobą zatrud­nianą w służbie cywilnej na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej (osoba zwol­niona z zawodowej służby wojskowej, pełnionej na stanowisku służbowym w MON lub tereno­wym organie administracji rządowej podległym MON, wskutek wypowiedzenia stosunku służbo­wego zawodowej służby wojskowej). Absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej są zwolnieni z odbywania służby przygotowawczej,
 • w samorządzie - osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach samorządowych na czas nieokreślony albo na czas określony dłuż­szy niż 6 miesięcy i nie odbyła służby przygoto­wawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wyni­kiem pozytywnym.

Służba przygotowawcza powinna obejmować:

 • szczegółowe poznanie zakresu, rodzaju spraw prowadzonych i załatwianych na stanowisku pracy pracownika oraz w komórce organizacyj­nej, a także sposobu prowadzenia dokumentacji,
 • przygotowanie pracownika do nabycia umiejęt­ności związanych z tworzeniem dokumentów, w szczególności pism, zaświadczeń, postano­wień, decyzji, zarządzeń, uchwał, oraz prowa­dzenia korespondencji,
 • zapoznanie pracownika zatrudnionego na stano­wisku pracy związanym ze współpracą z innymi urzędami (przede wszystkim z jednostką nad­rzędną) ze strukturą organizacyjną i zakresem spraw załatwianych w tych jednostkach.

Służba cywilna

Służbę cywilną tworzą pracownicy administracji rządowej. Korpus służby cywilnej tworzą pracow­nicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w:

 • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • urzędach ministrów i przewodniczących komite­tów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rzą­dowej,
 • urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administra­cji rządowej,
 • komendach, inspektoratach i innych jednost­kach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowni­ków powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej,
 • Biurze Nasiennictwa Leśnego,
 • jednostkach budżetowych obsługujących pań­stwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej.

Zadaj pytanie na FORUM

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK