| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Leksykon kadrowca > Służba przygotowawcza w służbie cywilnej

Służba przygotowawcza w służbie cywilnej

Pojęcie służby przygotowawczej występuje w prze­pisach o pracownikach samorządowych oraz o służbie cywilnej. Jej celem jest przygotowanie do pracy osoby po raz pierwszy podejmującej zatrud­nienie odpowiednio w służbie cywilnej lub jednost­ce samorządu terytorialnego.

Korpus służby cywilnej tworzą także powiatowi i graniczni lekarze weterynarii oraz ich zastępcy. W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

  • jest obywatelem polskim (dyrektor generalny urzędu może jednak wskazać, za zgodą Szefa Służby Cywilnej, stanowiska, na których mogą być zatrudnieni obywatele UE lub innych państw),
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestęp­stwo skarbowe,
  • posiada kwalifikacje wymagane na dane stano­wisko pracy,
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Służba medycyny pracy

Służba medycyny pracy sprawuje opiekę zdrowot­ną nad pracownikami. Zadania służby medycyny pracy wykonują: lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby o kwalifikacjach zawodowych niezbęd­nych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby.

Służba medycyny pracy realizuje zadania z zakre­su:

  • ograniczania szkodliwego wpływu pracy na zdro­wie, w szczególności przez:

- współdziałanie z pracodawcą w procesach rozpoznawania i oceny czynników występu­jących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie,

- współdziałanie z pracodawcą w procesach rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie pra­codawców i pracujących o możliwości wystą­pienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem,

- udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjo­logii i psychologii pracy,

  • sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w szczególności przez:

- wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie pracy,

- orzecznictwo lekarskie do celów przewidzia­nych w Kodeksie pracy i w przepisach wyda­nych na jego podstawie,

- ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki, uwzględniającą stan zdro­wia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki,

- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diag­nostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,

- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosun­ku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,

- wykonywanie szczepień ochronnych,

- monitorowanie stanu zdrowia osób pracują­cych zaliczanych do grup szczególnego ryzy­ka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, młodocianych, niepełnospraw­nych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężar­nych,

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK