| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Leksykon kadrowca > Służba przygotowawcza w służbie cywilnej

Służba przygotowawcza w służbie cywilnej

Pojęcie służby przygotowawczej występuje w prze­pisach o pracownikach samorządowych oraz o służbie cywilnej. Jej celem jest przygotowanie do pracy osoby po raz pierwszy podejmującej zatrud­nienie odpowiednio w służbie cywilnej lub jednost­ce samorządu terytorialnego.

Korpus służby cywilnej tworzą także powiatowi i graniczni lekarze weterynarii oraz ich zastępcy. W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

  • jest obywatelem polskim (dyrektor generalny urzędu może jednak wskazać, za zgodą Szefa Służby Cywilnej, stanowiska, na których mogą być zatrudnieni obywatele UE lub innych państw),
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestęp­stwo skarbowe,
  • posiada kwalifikacje wymagane na dane stano­wisko pracy,
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Służba medycyny pracy

Służba medycyny pracy sprawuje opiekę zdrowot­ną nad pracownikami. Zadania służby medycyny pracy wykonują: lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby o kwalifikacjach zawodowych niezbęd­nych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby.

Służba medycyny pracy realizuje zadania z zakre­su:

  • ograniczania szkodliwego wpływu pracy na zdro­wie, w szczególności przez:

- współdziałanie z pracodawcą w procesach rozpoznawania i oceny czynników występu­jących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie,

- współdziałanie z pracodawcą w procesach rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie pra­codawców i pracujących o możliwości wystą­pienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem,

- udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjo­logii i psychologii pracy,

  • sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w szczególności przez:

- wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie pracy,

- orzecznictwo lekarskie do celów przewidzia­nych w Kodeksie pracy i w przepisach wyda­nych na jego podstawie,

- ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki, uwzględniającą stan zdro­wia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki,

- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diag­nostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,

- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosun­ku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,

- wykonywanie szczepień ochronnych,

- monitorowanie stanu zdrowia osób pracują­cych zaliczanych do grup szczególnego ryzy­ka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, młodocianych, niepełnospraw­nych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężar­nych,

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Stolorz

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12154), członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Obecnie kieruje 4-osobowym zespołem we własnej Kancelarii Prawno-Podatkowej. Od 2000 roku zajmuje się tematyką rachunkowości i podatków, w tym od 2006 r. na stanowisku Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego. Współpracuje z ok. 60 firmami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi (stowarzyszeniami, fundacjami), ma bogate doświadczenie we współpracy i doradztwie w kilkudziesięciu projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej (od 2004 roku). Specjalizuje się w dwóch dziedzinach: podatkowe i rachunkowe aspekty rozliczania funduszy europejskich oraz księgowość i podatki organizacji pozarządowych; ma też bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu podatku VAT, PIT i CIT, łącznie z prowadzeniem w tym zakresie spraw podatkowych w imieniu podatników przed organami skarbowymi oraz WSA. Od 2007 roku pracuje jako trener i wykładowca na szkoleniach – współpracuje w tym zakresie jako ekspert między innymi z portalem podatki. biz oraz Fundacją Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK