| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Leksykon kadrowca > Postępowanie porządkowe

Postępowanie porządkowe

Postępowanie porządkowe – to rodzaj postępowania pracowniczego, inicjowanego przez pracodawcę. W jego wyniku dochodzi do nakładania kar za naruszenie przez pracownika porządku pracy.

Pracodawca może stosować wobec podległych wyłącznie kary przewidziane przepisami Kodeksu pracy, który dzieli kary na niemajątkowe, tj. upomnienie i naganę oraz wskazuje jednego rodzaju karę majątkową, tj. karę pieniężną. Pracodawca nie ma możliwości wprowadzenia innego rodzaju kary, np. w drodze regulaminu pracy. Nie ma on również możliwości ustalenia innej listy przekroczeń pracowniczych, ponad te przewidziane w Kodeksie pracy. Odmienne postanowienia w tym zakresie są z mocy prawa nieważne.

Za stosowanie wobec pracowników innych kar niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej, grozi grzywna od 1000 do 30 000 zł.

Postępowanie, w wyniku którego dochodzi do nałożenia kar porządkowych, jest bardzo mocno sformalizowane. Ma to na celu przede wszystkim umożliwienie pracownikowi ochrony swojego interesu przed nadużyciami ze strony pracodawcy.

Pracodawca przed nałożeniem kary ma obowiązek dokonać oceny zachowania pracownika i dopiero wtedy podejmuje decyzję w sprawie konkretnej kary, jej rodzaju bądź odstąpienia od jej nałożenia. Pracodawca nie ma obowiązku stopniowania nakładanych kar. Stosując karę, bierze pod uwagę w szczególności: rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika (umyślność, nieumyślność) oraz dotychczasowy stosunek do pracy.

Postępowanie dyscyplinarne musi zostać przeprowadzone w nieprzekraczalnych terminach. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia przez pracodawcę lub inny podmiot uprawniony do wymierzania kar porządkowych wiadomości o: dniu ujawnienia naruszenia (jeżeli jest ono oczywiste), dniu stwierdzenia naruszenia (jeżeli w konkretnych okolicznościach niezbędne było dokonanie w tym celu odpowiednich ustaleń) oraz po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Terminy te nie ulegają przywróceniu.

Kara może być zastosowana wyłącznie po uprzednim wysłuchaniu pracownika (np. złożenie wyjaśnień przez pracownika), które może mieć charakter ustny bądź pisemny. Jeżeli z powodu nieobecności w pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg 2-tygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia powrotu pracownika do pracy.

Po przyjęciu wyjaśnień pracodawca podejmuje decyzję w przedmiocie zastosowania kary. W czynności nakładającej karę należy wskazać takie informacje, jak: rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych nieprzestrzegania ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy (np. nieprzestrzegania przepisów bhp i p.poż., przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy, usprawiedliwiania nieobecności w pracy, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy), datę dopuszczenia się naruszenia, informację o prawie zgłoszenia sprzeciwu oraz termin na jego wniesienie.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK