| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Leksykon kadrowca > Prawa pracownika

Prawa pracownika

Prawa pracownika – to zespół norm, które przewidują uprawnienia pracownika w ramach stosunku pracy.

Prawa pracownicze nie zostały sklasyfikowane w żadnym akcie prawnym. Nie ma jednego katalogu tych uprawnień. Najważniejszym źródłem praw pracowniczych pozostaje Kodeks pracy.

Podstawowym i najważniejszym prawem pracownika jest prawo do godziwego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Wynagrodzenie powinno być też jednakowe za pracę o jednakowej wartości, tj. pracę, której wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. Każdemu pracownikowi za wykonaną pracę przysługuje wynagrodzenie ustalone tak, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu. Pracownik ma prawo do wynagrodzenia w formie pieniężnej, jednak częściowa wypłata wynagrodzenia może nastąpić także w innej formie, np. akcji przedsiębiorstwa, pod warunkiem że taką możliwość przewidują przepisy ustawy lub układu zbiorowego pracy. Prawo do wynagrodzenia przysługuje niekiedy także wtedy, gdy pracownik pracy nie wykonywał, ale był gotów do jej świadczenia, doznał zaś przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Pracownik otrzyma także wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek: choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, choroby przypadającej w czasie ciąży, poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.

W przypadku niezdolności do pracy trwającej minimum 30 dni pracownikowi przysługuje wynagrodzenie i zasiłek chorobowy.

Przepisy wewnętrzne u danego pracodawcy mogą przyznawać również pracownikom, w przypadku spełnienia określonych wymogów przewidzianych tymi przepisami, dodatkowe premie, nagrody i nagrody jubileuszowe.

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury przysługuje odprawa pieniężna.

Pracownicy mają także równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków – dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

topFX.pl

Portal. Platforma walutowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »