| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Leksykon kadrowca > Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

O istnieniu roszczenia może także przesądzać prawomocne orzeczenie organu powołanego do rozstrzygania sporów, jak również ugoda zawarta przed takim organem – wówczas stosuje się 10-letni termin przedawnienia liczony od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zawarcia ugody. Organem, o którym mowa w tym przypadku, jest zarówno sąd, jak i komisja pojednawcza powołana na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Regulacja odnosi się także do wyroku sądu polubownego i zawartej przed nim ugody oraz ugody zawartej przed mediatorem po zatwierdzeniu ich przez sąd powszechny. Natomiast zakresem tego unormowania nie są objęte ugody pozasądowe oraz ugody zawierane między pracownikiem a pracodawcą przed sądem w związku z wyrządzeniem przez pracownika szkody na podstawie art. 121 k.p.

Przepisy uniemożliwiają dochodzenie roszczenia przedawnionego, chyba że ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, zrzeka się korzystania z przedawnienia. Zrzeczenie takie, aby było skuteczne i ważne, nie może być dokonane przed upływem przedawnienia. W sprawach o roszczenia ze stosunku pracy sąd nie uwzględnia z urzędu upływu terminu przedawnienia. Co więcej, w szczególnych sytuacjach sąd może uznać skorzystanie z zarzutu przedawnienia za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas trwania przeszkody, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może dochodzić przysługujących mu roszczeń przed właściwym organem powołanym do rozstrzygania sporów. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne (niezależne od człowieka), któremu nie można było zapobiec oraz z reguły takie, którego nie można było przewidzieć (np. trzęsienie ziemi). Sąd Najwyższy wskazał natomiast, że obowiązywanie przepisów ograniczających uprawnienia pracowników, uznanych następnie przez Trybunał Konstytucyjny za sprzeczne z Konstytucją RP, nie może być traktowane jako siła wyższa.

Przedawnienie względem osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od dnia ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego albo od dnia ustania przyczyny jego ustanowienia. Jeżeli termin przedawnienia wynosi 1 rok, jego bieg liczy się od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego albo od dnia, w którym ustała przyczyna jego ustanowienia. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności, tj. z ukończeniem 18 lat lub wraz z zawarciem związku małżeńskiego. Mimo to nie będzie miała pełnej zdolności do czynności prawnych osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK