| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Leksykon kadrowca > Umowa-zlecenie

Umowa-zlecenie

Umowa-zlecenie – to jedna z umów cywilnoprawnych będąca alternatywą pracowniczej formy zatrudnienia. Regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego. Przez umowę-zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Występują tu dwa podmioty stosunku zobowiązaniowego zamiast pracownika i pracodawcy – zleceniobiorca i zleceniodawca.

W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie, tzn. zleceniobiorca co do zasady działa jako pełnomocnik zleceniodawcy. Gdy w umowie wyraźnie wskazano, że zlecenie nie obejmuje takiego umocowania, zleceniobiorca działa we własnym imieniu, ale na rachunek zleceniodawcy.

Umowa-zlecenie może być zawarta w dowolnej, wybranej przez strony formie z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.

Zawierana jest na czas określony bądź na czas nieokreślony.

Przepisy dopuszczają możliwość nieodpłatności zlecenia (co może wynikać jedynie z wyraźnego zastrzeżenia umownego bądź ze szczególnych stosunków istniejących między jej stronami, regułą jest domniemanie odpłatności). Brak wynagrodzenia musi wynikać z umowy lub z okoliczności konkretnego zlecenia. Zasadniczo ma jednak charakter ekwiwalentności.

Wynagrodzenie może być dowolnie kształtowane i wypłacane: przed, po wykonaniu całości lub części zlecenia. W przypadku zleceń cyklicznych, jeśli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się co do wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy (art. 735 k.c.).

W razie odpłatnego zlecenia zlecający zobowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. Z kolei przyjmujący zlecenie, w przypadku gdy wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, również będzie odpowiedzialny za szkodę. Wynagrodzenie nie musi być określone wyłącznie w pieniądzach. Może mieć charakter barterowy, np. innej usługi.

Co do zasady koszty związane z wykonaniem zlecenia ponosi zleceniodawca. Dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania usługi, wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli zaś wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu odpowiedniej zaliczki.

Podstawowym obowiązkiem zleceniobiorcy jest wykonanie dla zleceniodawcy określonej czynności prawnej.

reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Nowicki & Ziemczyk Adwokaci i Radcowie prawni Sp. P.

Specjaliści od prawa pracy, prawa nieruchomości i prawa korporacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »