| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Leksykon kadrowca > Kary porządkowe

Kary porządkowe

Kary porządkowe – to sankcja za naruszenie przez pracownika porządku pracy. Przepisy prawa pracy regulujące zasady odpowiedzialności pracowniczej wymieniają następujące kary porządkowe: kary niemajątkowe – upomnienie, naganę oraz karę majątkową, tj. karę pieniężną. Kary porządkowe określane są również mianem kar regulaminowych. Należy je odróżnić od środków dyscyplinujących (np. wypowiedzenie warunków pracy).

Przepisy te mają charakter bezwzględnie obowiązujący, tzn., jeśli pracodawca wprowadzi np. mocą układu, regulaminu bądź umownie postanowienia dotyczące wyłączenia, ograniczenia lub rozszerzenia rodzajów przekroczeń pracowniczych, za które można wymierzyć karę porządkową oraz katalog kar, jakie mogą być wymierzone w ramach tej odpowiedzialności, są one z mocy prawa nieważne, a pracodawca popełnia tym samym wykroczenie i podlega karze grzywny.

Kary niemajątkowe upomnienia lub nagany pracodawca może stosować w każdym przypadku uzasadniającym zastosowanie trybu odpowiedzialności porządkowej. Kodeks precyzuje takie sytuacje, wymieniając w szczególności: nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Przepisy określają górną granicę kary pieniężnej – za jedno przekroczenie przeciwko ustalonemu porządkowi i organizacji pracy, jak również za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności kara nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika. Do obliczenia kwoty jednodniowego wynagrodzenia stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – DzU nr 2, poz. 14 ze zm.). Pracodawca nie może swobodnie dysponować wpływami uzyskanymi z tytułu kar pieniężnych. Obowiązany jest przeznaczyć je na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca jako podmiot uprawniony do nakładania kar przed jej wymierzeniem dokonuje oceny zachowania pracownika. Pracodawca został wyposażony przez ustawodawcę w prawo zarówno swobodnego podjęcia decyzji w sprawie nałożenia kary, jej rodzaju (z zastrzeżeniem, że kara pieniężna może być nałożona wyłącznie za enumeratywnie wymienione w art. 108 § 2 k.p. przekroczenia), jak i odstąpienia od niej. Przywilej decydowania o karach sprowadza się również do tego, że pracodawca nie musi wymierzać takich samych kar porządkowych pracownikom dopuszczającym się tych samych wykroczeń przeciwko porządkowi w zakładzie pracy ani też stosować zasady stopniowania nakładanych kar.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK