| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Kodeks pracy > Inne > Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy

Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy

Pracodawca może zawiesić jedynie stosowanie przepisów wewnątrzzakładowych (np. układów zbiorowych pracy czy regulaminów pracy). Nie jest to dopuszczalne w stosunku do powszech­nie obowiązujących przepisów prawa pracy, np. Kodeksu pracy czy rozporządzeń. Ponadto zawieszenie dotyczy zapisów kształtujących korzystniej sytuację pracowników niż przepisy powszechnie obowiązujące.

Definicja podstawowa

Czasowe powstrzymanie się od stosowania prze­pisów prawa pracy.

W prawie pracy

Zawieszone mogą być tylko przepisy prawa pracy dotyczące praw i obowiązków stron stosunku pracy, jednak nie­dopuszczalne jest zawieszenie przepisów bez­względnie obowiązujących, np. nakładających na pracodawcę obowiązki w zakresie bhp. W okre­sie zawieszenia przepisów pracownicy nie naby­wają prawa do świadczeń lub zawieszonych uprawnień. Stosowanie przepisów może być zawieszone w całości lub częściowo. Powodem zawieszenia stosowania przepisów może być zła sytuacja finansowa pracodawcy, np. utrata płynności finansowej i nieregulowanie zobowiązań finansowych.

Zawieszenie stosowania przepisów następuje na mocy porozumienia ze związkami zawodowy­mi, a gdy w zakładzie pracy związki nie działają - porozumienia z przedstawicielstwem pracowni­ków. Porozumienie pracodawca musi przekazać inspektorowi pracy.

Redakcja poleca: Zatrudnianie i zwalnianie pracowników – praktyczny poradnik (książka)

Maksymalny okres zawieszenia stosowania przepi­sów wynosi 3 lata (nie można go przedłużyć powy­żej tego okresu). Można go przedłużyć jedynie do 3 lat, jeżeli zawarto porozumienie na okres krót­szy niż 3 lata.

Po wejściu w życie zawieszenia stosowania przepi­sów pracodawca nie musi wręczać pracownikom porozumień zmieniających, gdyż zmiany następu­ją z mocy prawa. Zawieszenie stosowania przepi­sów dotyczy również pracowników chronionych, np. kobiet w ciąży czy pracowników w wieku przed­emerytalnym.

Możliwe jest również zawieszenie niektórych zapi­sów umów o pracę (czasowe pogorszenie warun­ków) z powodu trudnej sytuacji finansowej praco­dawcy. Dotyczy to jednak pracodawców zatrud­niających mniej niż 20 pracowników nieobjętych układem zbiorowym pracy. Zasady wprowadzania czasowego pogorszenia warunków umów są analogiczne jak przy zawie­szaniu przepisów.

W wynagrodzeniach

Pracodawca znajdujący się w trudnej sytuacji finan­sowej może zawiesić te postanowienia regulami­nu wynagradzania, które przewidują korzystniej­sze rozwiązania dla pracowników niż wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów, np. w zakre­sie prawa do nagród czy premii. Możliwe jest również zawieszenie regulaminu ZFŚS. Zawieszenie takie nie powoduje zmniejszenia obcią­żeń finansowych pracodawcy związanych z koniecz­nością przekazywania odpisów na fundusz, gdyż ten obowiązek wynika z ustawy. W takim przypadku mniej kosztowna byłaby rezygnacja z funduszu, co jest moż­liwe również w trakcie roku.

Dołącz do nas na Facebooku!

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Jaworski

Specjalista do spraw IT

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »