| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Zwolnienia grupowe > Wyrok SN z dnia 25 stycznia 2005 r. sygn. I PK 139/04

Wyrok SN z dnia 25 stycznia 2005 r. sygn. I PK 139/04

Przepisy ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980 ze zm.) mają zastosowanie, gdy okoliczności dotyczące zakładu pracy są przyczyną rozwiązania stosunku pracy, w tym znaczeniu, że w razie ich braku

Przepisy ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980 ze zm.) mają zastosowanie, gdy okoliczności dotyczące zakładu pracy są przyczyną rozwiązania stosunku pracy, w tym znaczeniu, że w razie ich braku nie podjęto by decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy z innych przyczyn, leżących po stronie pracownika, co dotyczy zarówno zwolnień grupowych, jak i indywidualnych.

Przewodniczący Prezes SN Walerian Sanetra

Sędziowie: SN Józef Iwulski, SA Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2005 r. sprawy z powództwa Krzysztofa M. przeciwko Magazynowi Centralnemu C. Spółce z o.o. w W. o odszkodowanie, odprawę, sprostowanie świadectwa pracy, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi z dnia 3 marca 2004 r. [...]

uchylił zaskarżony wyrok w punktach 1, 2, i 4 i sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu-Sądowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 29 października 2003 r. Sąd Rejonowy-Sąd Pracy w Kutnie oddalił powództwo Krzysztofa M. przeciwko Magazynowi Centralnemu „C." Spółce z o.o. w K. o odszkodowanie, odprawę i sprostowanie świadectwa pracy, umorzył postępowanie o odszkodowanie i odprawę ponad kwotę 24.600 zł oraz zasądził od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 1.800 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd Rejonowy ustalił, iż powód zatrudniony był w pozwanej Spółce od 1 czerwca 1999 r., ostatnio jako kierownik działu administracyjno-technicznego. W ramach powierzonych obowiązków powód zajmował się administracją środków trwałych należących do Spółki i rozliczaniem kosztów związanych z funkcjonowaniem firmy, a nadto podlegały mu sprawy kadrowe. W dniu 28 kwietnia 2003 r. strona pozwana wypowiedziała powodowi umowę o pracę ze skutkiem na dzień 31 lipca 2003 r., wskazując jako przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie, niedopełnienie obowiązków pracowniczych poprzez niezapewnienie prawidłowego funkcjonowania podległych mu służb, w rezultacie czego podlegli mu pracownicy nie byli przygotowani do samodzielnego prowadzenia spraw związanych z ewidencją i refakturowaniem usług administracyjnych, niepodjęcie wszystkich możliwych działań zmierzających do wypowiedzenia umów związanych z administrowaniem Spółką braki w ewidencji umów zawartych przez Spółkę i braki w ewidencji środków trwałych, zaginięcie kilku telefonów komórkowych, w tym komunikatorów N., podpisanie umów z PTK „C", podczas gdy część numerów nigdy nie została wykorzystana oraz nierespektowanie zarządzenia prezesa Spółki [...] W związku z przeniesieniem siedziby z K. do W. pozwana Spółka rozwiązała za wypowiedzeniem umowy o pracę z większością pracowników zatrudnionych w K. z przyczyn dotyczących pracodawcy, wypłacając im stosowne odprawy. Tylko z dwoma pracownikami, w tym z powodem, umowy o pracę rozwiązano z innych przyczyn.

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK