| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Zwolnienia grupowe > Wyrok SN z dnia 26 stycznia 2005 r. sygn. II PK 188/04

Wyrok SN z dnia 26 stycznia 2005 r. sygn. II PK 188/04

Wyrażenie przez pracodawcę zgody na ofertę pracownika, nieobjętego zamiarem zwolnienia z pracy, dotyczącą rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron w sytuacji, gdy pracownikowi z przyczyn osobistych zależy na rozwiązaniu umowy w określonym terminie, nie oznacza zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r.

Wyrażenie przez pracodawcę zgody na ofertę pracownika, nieobjętego zamiarem zwolnienia z pracy, dotyczącą rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron w sytuacji, gdy pracownikowi z przyczyn osobistych zależy na rozwiązaniu umowy w określonym terminie, nie oznacza zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980 ze zm.) nawet wówczas, gdy równocześnie następują zmiany organizacyjne połączone ze zmniejszeniem zatrudnienia.

Przewodniczący SSN Jerzy Kwaśniewski

Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk (sprawozdawca), Herbert Szurgacz

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2005 r. sprawy z powództwa Artura S. przeciwko Bankowi [...] SA w K. o odprawę i odszkodowanie, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu z dnia 19 marca 2004 r. [...]

1. oddaIił kasację,

2. nie obciążył powoda kosztami postępowania kasacyjnego na rzecz pozwanego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 19 marca 2002 r. [...] Sąd Rejonowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu zasądził od pozwanego Banku [...] SA w K. na rzecz powoda Artura S. kwotę 26.587,50 zł. Sąd ustalił, że powód był zatrudniony w p. oddziale pozwanego, ostatnio na stanowisku naczelnika wydziału. Stosunek pracy rozwiązał się 30 czerwca 2001 r. za porozumieniem stron. Z uwagi na planowaną restrukturyzację pozwanego w dniu 26 marca 2001 r. pomiędzy zarządem pozwanego a związkami zawodowymi zostało zawarte porozumienie określające zasady postępowania w sprawach grupowego zwolnienia pracowników. Zgodnie z § 4 pkt 9 tego porozumienia pracownicy nieobjęci restrukturyzacją którzy wyrażą wolę rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron, otrzymają świadczenia określone w § 4 pkt 1 i 2 pod warunkiem uzyskania zgody pracodawcy na rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie. Zdaniem Sądu Rejonowego, „wykładnia tej regulacji" jest jasna i czytelna. W razie wyrażenia zgody przez pozwanego na rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron pracownikowi nieobjętemu restrukturyzacją przysługuje prawo do świadczeń określonych w porozumieniu - odszkodowania i odprawy pieniężnej.

Apelacja pozwanego od tego wyroku została oddalona wyrokiem Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 maja 2002 r. Sąd Okręgowy uznał za prawidłowe ustalenia faktyczne Sądu pierwszej instancji i podzielił jego pogląd prawny.

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
JPK_VAT 2018 – Instrukcja wdrożenia49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK