| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Związki zawodowe > Zatrudnianie pracowników przez związek zawodowy

Zatrudnianie pracowników przez związek zawodowy

Pracodawca, u którego działa związek zawodowy, ma obowiązek udostępnienia pomieszczeń i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania działalności związkowej. Nie ma on jednak obowiązku zatrudniania pracowników organizacji związkowej.

Jednostka organizacyjna związku pracodawcą

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników (art. 3 k.p.). Zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe są jednostkami organizacyjnymi i jako takie mogą zatrudniać pracowników, np. do obsługi biura związkowego. Przewodniczący organizacji związkowej występuje wówczas w roli pracodawcy. Definicja pracodawcy zawarta w Kodeksie pracy skupia się na strukturze zarządzania pracą, zakładem pracy w znaczeniu przedmiotowym. Odchodzi natomiast od powiązania tego pojęcia z podmiotowością cywilnoprawną. Ponadto posiadanie osobowości prawnej wystarcza samo przez się do uznania danej jednostki organizacyjnej za zdolną do zatrudniania pracowników.

Statut związku zawodowego określa, które z jednostek organizacyjnych związku posiadają osobowość prawną. Co do zasady związek zawodowy oraz jego jednostki organizacyjne wskazane w statucie nabywają osobowość prawną z dniem zarejestrowania (art. 15 ustawy o związkach zawodowych). Sąd Najwyższy w wyroku z 16 lutego 2007 r. precyzuje powyższy przepis, stwierdza, że art. 15 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych rozstrzyga jedynie o tym, od jakiego momentu nabywają osobowość prawną jednostki organizacyjne wskazane w statucie jako posiadające odrębną od samego związku osobowość prawną, a nie o tym, że wszystkie jednostki organizacyjne związku podlegają rejestracji przez sąd. Kwestia, od kiedy jednostka uzyskuje osobowość prawną, zależy od treści statutu. Może to być moment rejestracji jednostki lub akceptacji i rejestracji danej nowo utworzonej jednostki organizacyjnej przez zwierzchnie władze związku zawodowego. Jeżeli związek zawodowy decyduje się na przyznanie osobowości swoim jednostkom organizacyjnym już po uchwaleniu statutu i zarejestrowaniu związku w sądzie, to o chwili nabycia osobowości przez te jednostki rozstrzyga decyzja związku znajdująca wyraz w treści statutu i jego zmianach (wyrok SN z 16 lutego 2007 r., II PK 196/06).

Jeżeli nawet konkretna zakładowa organizacja związkowa nie posiada osobowości prawnej, to nie ma to znaczenia dla uprawnienia w zakresie zatrudniania pracowników, ponieważ ustawodawca wyraźnie postanowił, że jednostka organizacyjna nie musi posiadać osobowości prawnej do uzyskania przymiotu pracodawcy.

Rejestr związku zawodowego w KRS

Związek zawodowy podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 14 ustawy o związkach zawodowych). Pojęcia „związek zawodowy” i „zakładowa organizacja związkowa” nie zawsze oznaczają to samo.

WAŻNE!

Związek zawodowy może być zakładową organizacją związkową, ale może też oznaczać strukturę, która ma wiele jednostek organizacyjnych o statusie zakładowych bądź międzyzakładowych organizacji związkowych. Wobec tego, że ustawa wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, pracowników może zatrudniać struktura związkowa zarejestrowana.

Rejestracja następuje w rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej (art. 1 w związku z art. 49 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). Nie każda jednak zakładowa organizacja związkowa podlega rejestracji w KRS. Niektóre są rejestrowane w sposób określony w statucie związku zawodowego (uchwała SN z 25 marca 1993 r., I PZP 73/93). Bywa więc tak, że w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisany jest związek jako całość, a jego wewnętrzne struktury zakładowe i międzyzakładowe są wpisane w rejestrach prowadzonych przez właściwe struktury regionalne. Fakt, że konkretna zakładowa organizacja związkowa nie jest wpisana do KRS, nie ma więc znaczenia dla możliwości zatrudniania pracowników.

Podstawa prawna:

  • art. 1 ust. 1, art. 13 pkt 7, art. 14, art. 31 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.),
  • art. 3 Kodeksu pracy,
  • art. 1 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 49 ust. 1 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2007 r. nr 168, poz. 1186 ze zm.).

Orzecznictwo:

  • wyrok SN z 16 lutego 2007 r. (II PK 196/06, OSNP 2008/7–8/94).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK