| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Związki zawodowe > Jakie koszty utrzymania międzyzakładowej organizacji związkowej pokrywa pracodawca

Jakie koszty utrzymania międzyzakładowej organizacji związkowej pokrywa pracodawca

Jesteśmy objęci działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej. Część zakładów, w których funkcjonuje ta organizacja, nie płaci nam za pomieszczenia i całą resztę kosztów utrzymania organizacji, ograniczając się do wynagrodzeń za pracę ze składkami na ubezpieczenia społeczne. W art. 341 ustawy o związkach zawodowych nie jest dokładnie uregulowana ta kwestia. Osoby pełniące funkcję w organizacji zakładowej jednocześnie często pełnią funkcje w organizacjach międzyzakładowych. Czy należy pokrywać cały koszt utrzymania międzyzakładowej organizacji związkowej, tj. koszty pomieszczeń, tzw. mediów, wynagrodzeń, sprzętów, artykułów kancelaryjnych, czy tylko wynagrodzeń i składek? Czy zwolnienia z pracy w celu udziału w spotkaniach związanych z funkcją w zakładowej organizacji związkowej dają podstawę do obciążania pozostałych zakładów kosztami takiego uczestnictwa?

Ustawodawca wprowadził więc mechanizm wspólnego ponoszenia kosztów funkcjonowania międzyzakładowej organizacji związkowej. Można dalej wywnioskować, że obowiązek ten dotyczy wszelkich kosztów. W przepisie wprost jest sprecyzowane, że chodzi o wynagrodzenie za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem takiego pracownika. Jednak odnosi się to również do innych wydatków składających się na ogół kosztów funkcjonowania międzyzakładowej organizacji związkowej.

Nadmierne obciążenie jednego podmiotu po stronie pracodawców stanowiłoby naruszenie zasady równości podmiotów wobec prawa i stałoby w sprzeczności z charakterem i celem unormowań zawartych w ustawie o związkach zawodowych.

W ustawie nie ma określonych zasad dotyczących rozliczeń między pracodawcami z kosztów poniesionych na działalność międzyzakładowej organizacji związkowej, w tym z tytułu zwolnień od pracy działaczy takiej organizacji. W sytuacji gdy pierwotnie obciążają one tylko jednego lub niektórych z pracodawców, warto zawrzeć porozumienie wszystkich podmiotów określające warunki zwrotu poniesionych kosztów, takich jak wynagrodzenie za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (pracownik zwolniony z obowiązku świadczenia pracy do pełnienia funkcji w międzyzakładowej organizacji związkowej otrzymuje wynagrodzenie jedynie od swojego pracodawcy), koszty wyposażenia pomieszczeń związkowych, energii elektrycznej itp.

Porozumienie to będzie stanowiło umowę o charakterze cywilnoprawnym. Może ono ułatwić uprawnionemu pracodawcy, który poniósł określone koszty, dochodzenie jego roszczeń na drodze sądowej. Jednak nawet jeżeli nie ma takiej umowy, podmiot, który poniósł koszty związane z funkcjonowaniem międzyzakładowej organizacji związkowej (w tym wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne działacza międzyzakładowej organizacji związkowej, zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy), może wystąpić do sądu cywilnego z pozwem wobec pozostałych pracodawców, uchylających się od realizacji ciążącego na nich obowiązku proporcjonalnego zwrotu poniesionych kosztów.

W związku z powyższym art. 341 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, który zobowiązuje do proporcjonalnego obciążania pracodawców kosztami funkcjonowania organizacji związkowej, odnosi się jedynie do kosztów funkcjonowania międzyzakładowej organizacji związkowej. Natomiast jeśli chodzi o wydatki związane z działaniem zakładowej organizacji związkowej, to ponosi je jedynie pracodawca, u którego taka organizacja działa (art. 31 ustawy o związkach zawodowych). Dlatego nie należy obciążać innych pracodawców kosztami zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy działacza międzyzakładowej organizacji związkowej w związku z jego udziałem w spotkaniach związanych z funkcją pełnioną w zakładowej organizacji związkowej. Pracodawcom przysługiwałoby prawo dochodzenia zwrotu wydatków, wraz z ustawowymi odsetkami, na drodze postępowania przed sądem cywilnym.

W praktyce rozgraniczenie czynności wykonywanych przez działacza zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej może napotkać wiele trudności. W przypadku wątpliwości każdy taki stan faktyczny wymaga starannego wyjaśnienia z udziałem organów statutowych związków zawodowych.

Podstawa prawna:

  • art. 31, art. 341 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.).

Orzecznictwo uzupełniające:

  • O tym, jakie jednostki organizacyjne (zakłady pracy) obejmuje działaniem międzyzakładowa organizacja związkowa, rozstrzygają samorządne decyzje właściwych organów danego związku zawodowego (wyrok SN z dnia 13.03.1997 r., I PKN 41/97, OSNP z 1997 r., nr 24, poz. 493).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SaldeoSMART

SaldeoSMART to ewolucja w księgowości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK